google cloud platform

ABAX samler data i Google Cloud

Fra første januar 2022 flytter ABAX samtlige servere fra sitt lokale datasenter i Karlstad, Sverige til Google Cloud-plattformen. Flyttingen er et viktig skritt for å gi en verdensledende brukeropplevelse. 

Klar for fremtidens skalering

Ved å flytte til Google Cloud kan ABAX skaleres raskere og samtidig oppfylle både gjeldende og fremtidens krav til sikkerhet og tilgjengelighet. Under denne skyreisen har ABAX samtidig modernisert programvaren for å bli containerisert.

– Ved å  flytte alt til skyen kan vi raskt skalere opp ytelsen vår for å møte etterspørselen med «ett klikk». Da unngår vi dyre hardwareinvesteringer og lang ledetid når plattformen vår vokser, sier WanLuo, Senior Director of Engineering i ABAX  

Overgangen gir gode skaleringsmuligheter, som lar ABAX kjøre flere identiske arbeidsbelastninger samtidig, og en ny infrastruktur med bedre HA (high availability) muligheter har blitt brukt når de former skyløsningen.

Oppfyller ABAX sine vekstambisjoner 

For å støtte ABAX sine ambisjoner om massiv vekst i årene som kommer, er skystrategien en nødvendighet. Ved å samle alt i Google Cloud, kan ABAX støtte flere kontinenter ved å distribuere programvaren direkte til skyleverandøren.

Vi har sett et skifte i bransjen de siste årene, der ny teknologi er tilgjengelig i skyen først. Jeg er glad for at vi tar dette steget inn i 2022.

Wan Luo, Senior Director of Engineering

For mer informasjon:  

Wan Luo 
Senior Director of Engineering, ABAX  
Mobile +47 910 03 156 
Email: wan.luo@abax.no