shutterstock_114098614

8 av 10 opplever hvert år tyveri fra byggeplassen

Veflen Entreprenør AS ble i løpet av natt til 20. januar ofre for tyveri av verdifullt utstyr til verdi over en halv million kroner. Hele 80 % norske entreprenører forteller om lignende episoder hvert eneste år. GPS-sporing er en enkel men effektiv måte å gjenfinne stjålet utstyr.

Fortvilelsen var naturligvis stor da maskinføreren kom på jobb og ikke fant igjen det verdifulle utstyret på byggeplassen. ABAX og maskinleverandøren Heatwork ble raskt kontaktet og sporing av utstyret ble iverksatt. Til tross for at varmekraftverket var begravd under både presenning og store mengder snø fikk man lokalisert det stjålne utstyret via GSM og GPS-posisjonering.  Med assistanse fra politiet kunne Veflen Entreprenør raskt lokalisere både tyven og det stjålne utstyret.

Kostbare følger for bedriften

Gode råd blir fort dyre om man ikke har påmontert GPS-sporing på maskiner eller utstyr. Ved et tyveri vil de mest alvorlige følgene være økte kostnader og forsinkelser i arbeidet. Tidskrevende forsikringssaker og dager uten verdifullt utstyr på byggeplassen kan bli svært kostbart for spesielt mindre  for bedrifter som ikke i like stor grad er dekt inn med reserveutstyr eller egenkapital nok til å kunne kjøpe nytt utstyr med en gang.

Økende problem i Norge

Norske bedrifter opplever hvert år tyverier fra norske byggeplasser for millioner av kroner. Byggenæringens Landsforening har tidligere rapportert at 43,8 % av norske bedrifter opplever tyveri av utstyr hvert år og tallet er enda høyere om man spør norske entreprenører om de har opplevd tyveri fra byggeplassen – Her svarer hele 80 % at de har vært utsatt for tyveri. Fellesnevneren er at bedriftene i stor grad opplever tyveri fra byggeplassen som et stigende problem.

Mange bedrifter setter i verk ulike tiltak for å sikre seg mot tyverier, de mest brukte er inngjerding av byggeplassen eller plassere verdifullt utstyr i containere. Men dersom uhellet først er ute vil det være svært lønnsomt for de bedrifter som har løsninger som muliggjør gjenfinning dersom utstyret blir tatt. GPS-sporing er her den eneste muligheten for bedriften til å spore opp, og dermed øke sjansen betraktelig for å finne utstyret.

ABAX Equipment Control kan brukes til sporing på både maskiner og utstyr.