Woman looking at ABAX interface on PC screens.

5 tips til en mer effektiv hverdag og bedre kundeservice!

Har du kjørebok fra ABAX har du mange muligheter til å effektivisere hverdagen din OG få mer fornøyde kunder! Her er 5 tips som kan hjelpe deg.

1. Med ABAX Fleet Control kan du lett lokalisere nærmeste ansatt til et innkommende oppdrag. Du trenger kun å søke opp adressen for oppdraget, og systemet vil automatisk zoome inn på adressen og vise de 5 nærmeste bilene i flåten.

2. Lurer du på hvor mange timer du skal fakturere kunden for jobb utført på en adresse? Ved hjelp av våre rapporter får du en kjapp oversikt over tid brukt på hver enkelt adresse. Både per stopp og totalt innenfor et gitt dato intervall:

3. Dersom du viderefakturerer kunde for kjørte kilometer og utlegg på reisen, kan du kjøre fakturagrunnlag rapporten. Denne rapporten gir deg muligheten til å legge inn kilometersats og også bompenger, fergeutlegg og utlegg for parkeringer på alle turer:

4. Et kjent problem for de som kjører leasingbiler er å passe på at man ikke kjører over leasingavtalen. I ABAX biladministrasjon får du en oversiktlig og oppdatert oversikt over hvordan hver leasingbil ligger an i forhold til avtalen og gjøre det dermed mulig å ta grep før man har kjørt for mye!

5. For at det skal bli lettere å følge opp serviceavtalene på kjøretøyene tilbyr vi varsling på SMS eller mail når servicen nærmer seg. Varselet settes enkelt opp under kjøretøyets innstillinger.

 

Ønsker du å lære mer om mulighetene dine med din elektroniske kjørebok fra ABAX? Kontakt vår kundeservice på tlf 22 22 22 99!