Fleet managers in a van

5 tips om flåtestyring som reduserer risiko

Er flåteadministrasjon en viktig del av bedriften? Her er 5 tips om hvordan du reduserer risiko ved å endre flåtestyringssystem!

Overvåk flåten i sanntid

Å se faktisk posisjon til kjøretøyene når de er på veien er verdifullt. Du kan finne nærmeste sjåfør til en hastejobb, bruke det aktive kartet i sanntid for å sjekke at aktivitetene går etter planen, samt gi kundene viktig informasjon om eventuelle endringer. Muligheten til å gjennomgå historiske ruter vil hjelpe deg med å forbedre rutene og dermed administrere selskapets flåte mer kostnadseffektivt.

Spor bedriftens eiendeler

Fremtidens sporingsenheter med GPS sørger for at du aldri mister synet av bedriftens trailere, verktøy eller dyre maskiner igjen. Du kan plassere trackere på tunge maskiner, mobile eiendeler og håndholdt verktøy. En rask titt på telefonen din i en app, og du finner igjen verdiene, enten de er feilplassert, stjålet eller bare glemt igjen hjemme av en av dine ansatte.

Føreradferd

Sjåførene spiller en rolle for sikkerheten til bilflåten din. Deres kjøremønster kan gjøre stor slitasje på bilene ved eventuell råkjøring. Telematikktjenester som hjelper til med å forbedre førerens oppførsel og gir deg detaljert statistikk over kraftig nedbremsing, rask akselerasjon, krappe svinger og tomgangskjøring. Undersøkelser viser at tett oppfølging av sjåfører fører til bedre kjøring, mindre skade på kjøretøyene, lavere servicekostnader, redusert drivstofforbruk og forsikringspremier.

Rapporter om kommende vedlikehold

Når kjøretøyer blir riktig vedlikeholdt, øker oppetiden, sikkerheten til de ansatte forbedres og risikoen for dyre uforutsette reparasjoner elimineres. Moderne flåtestyringssystemer lager automatiske rapporter basert på kilometer eller valgt tidsperiode, og telematikken vil informere deg om når det er tid for at kjøretøyene skal på service. Dette øker både sikkerheten for sjåførene og levetiden til kjøretøyene

Kjør digitalt

Si farvel til papirrapporter! Ved hjelp av GPS-trackere vil alle nødvendige data til skatterapporteringen gå automatisk, og alt lagres digitalt for eventuelle bokettersyn. En oppdatert kjørebok med oversikt over samtlige turer lar deg enkelt overholde statens krav og revisjon vil gå smidigere.

Kontakt meg

En av våre ansatte vil kontakte deg på nummerert du oppgir

Ring meg