Morten-Rakke.jpg

130 000 yrkesbilbrukere risikerer skattesmell

70 prosent av Norges 180.000 yrkesbilbrukere dropper kjøreboken og innrapporterer ikke privat kjøring til skattemyndighetene. Ved manglende dokumentasjon risikerer de tilleggskatt, selv om de ikke bruker yrkesbilen til privat kjøring.

Skattemyndighetene har trappet opp kampen mot håndverkere, snekkere, rørleggere og andre yrkesbilbrukere som bruker bilen privat. Ved kontroll er det føreren selv som har bevisbyrden for hvordan bilen er brukt, men de fleste førerne er uvitende om dette. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norstat er det kun 1/3 av førerne som er klar over at bevisbyrden ligger på dem.

Det overrasket meg at ikke flere er klar over at de selv må bevise hvordan de har benyttet yrkesbilen. Hvis skattemyndighetene kommer på besøk og føreren ikke kan vise ferdig utfylt kjørebok risikerer man skjønnsligning. Dette kan bety en tilleggsskatt på titusenvis av kroner.

I samarbeid med blant andre Telenor og Electronic Tracking Systems AS (ETS) har ABAX utviklet en elektronisk kjørebok som gjør at ansatte slipper å bruke av arbeidstiden sin på å føre kjørebok. I løpet av kort tid har vi solgt over 12000 enheter, og den brukes av bedrifter som Relacom, Otera og Moelven Elektro. Enheten veier i underkant av 300 gram, bruker GPS og mobilnettet for å registrere kjøringen og resultatet er godkjent av myndighetene.

Mange snyter på skatten

Undersøkelsen fra Norstat er gjennomført blant nærmere 400 yrkesbilsjåfører over hele landet. Her svarer halvparten av yrkesbilsjåførene at de bruker bilen privat. Dette er altså skattepliktig, men nesten 59 % oppgir ikke dette til skattemyndighetene. Det betyr at over 50 000 yrkesbilsjåfører snyter på skatten. Det betyr videre at det på landsbasis unndras 3,74 milliarder kroner fra beskatning gjennom denne bruken av bil.

Jeg har forståelse for at regelverket er komplisert og at det å føre kjørebok er en ekstra belastning i en travel hverdag. Men her bør arbeidsgiverne ta et ansvar. Ved å innføre automatiske kjørebøker i bedriften forenkles dokumentasjonen til skattemyndighetene og de ansatte blir spart for det ekstra bryet det er å føre kjørebøkene selv. Dette gir en effektiviseringsgevinst, og er også god personalpolitikk.
 

Mer om skatt på våre temasider

Frykter ikke represalier

Ligningsmyndighetene har intensivert sine kontroller på dette området, og det er mange som har fått merke dette økonomisk. Likevel er det få yrkesbilsjåfører som frykter å bli tatt. Undersøkelsen fra Norstat viser at det kun er 9 % som sier de frykter å bli etterlignet.

Det er en etablert praksis over mange år, stikk i strid med skattereglene, at ansatte med yrkesbiler får anledning til å benytte disse også privat. Derfor er det også få som har fått med seg at skattemyndighetene slår hardt ned på slik privat kjøring. Dette har skjedd enten med eksplisitt eller stilltiende samtykke fra arbeidsgiver. Min opplevelse er at bedrifter er i ferd med å bli mer klar over problemet, og begynner å slå ned på slik privat bruk av yrkesbilen. Frem til nå har de ikke hatt tilstrekkelig med kontrollrutiner, men det er nettopp her jeg mener ABAX elektroniske kjørebok forenkler dette arbeidet.

Kontakt meg

En av våre ansatte vil kontakte deg på nummerert du oppgir

Ring meg