100 000 trær er plantet, og det er bare begynnelsen!

Samfunnsansvar hos ABAX i 2020 har inkludert en rekke sosiale og miljømessige initiativer som betyr mye for våre ansatte. Sammen har vi dyrket og plantet 100 000 trær og ser frem til hva vi kan oppnå neste år.

Samfunnsansvar i ABAX, betyr kort fortalt å påvirke positivt gjennom globale initiativer, men også engasjere lokalsamfunn og sosiale nettverk som våre ansatte er en del av. 

100 000 trær - og det er bare begynnelsen

I år vil vi ha plantet 100 000 trær i samarbeid med vår globale partner WeForest, og støttet hele 7 lokale prosjekter i vårt lokalsamfunn noe vi alle er stolte av. 

Vår misjon er bygget opp rundt  å effektivisere virksomheter ved hjelp av SaaS. Vi liker å hjelpe andre; og det er den samme tankegangen vi har bygget vår samfunnsansvar på. Derfor har også bærekraft blitt en av våre nye kjerneverdier, vi ønsker at alle våre ansatte er bevisst på vårt felles ansvar.


Vi mener at forretningsvirksomheter står helt sentralt når det gjelder å bygge opp samfunnet, og ikke minst, påvirke i positiv retning. Samtidig vet vi at det motsatte også kan skje; bedrifter som handler utelukkende i egeninteresse kan ha en skadelig effekt.

Viktigheten av å investere i sunn skog 

Vår CSR-prosjekt er knyttet til alle tjenester vi selger, og for hvert abonnement som kommer til, planter vi ett tre. Med andre ord, jo mer vi selger, desto større blir vårt bidrag til miljøet.

We plant a tree for every subscription to one of our services

Vi samarbeider med WeForest for å støtte et skogplantingsprogram i Malawi. Der jobber de for å reversere hogsten av skogsområder som tidligere dekket en tredjedel av landet.

De siste 10 årene harb skogen måttet bøte for den kraftige befolkningsøkningen og menneskers behov for naturens ressurser. Dette utgjør en trussel mot biologisk mangfold og ikke minst vannkvaliteten i området, som er en nøkkelressurs for de tusener av familier som bor der.

Prosjektet er et samarbeid mellom lokale frivillige organisasjoner, The Forest Department og 10 lokale barnehager. Det tar sikte på å økt sysselsetting i lokalsamfunnet, i tillegg til å beskytte det biologiske mangfoldet som står i fare rundt Mulanje fjellet. 

Malawian tree nursery owner tending to her trees

Tenk globalt, gjør en innsats lokalt 

I løpet av året har vi vært vitne til enorme miljøpåkjenninger påført av mennesker. Men det har også vært positive historier om naturområder som begynner å komme seg til hektene etter at menneskelig aktivitet har stoppet opp. Dette har inspirert mange til å fortsette arbeidet med å beskytte naturen ytterligere. Med så mye som skjer, er det ingen overraskelse at våre lokale prosjekter består av både miljømessige og sosiale tiltak.
 

Miljøfokuserte i Norge og Finland 

Vårt hovedkontor i Larvik ligger side om side med en vakker og sunn bøkeskog. Historisk sett har lokalsamfunnet rundt oss blomstret på grunn av Farris mineralvann, og det er naturlig å se fordelene ved å beskytte våre naturområder.
 

Både våre norske og finske lokale tiltak er rettet mot miljø. Det å beskytte naturen, kjempe for å holde den ren og sunn, samt å fremheve menneskene som gjør dette arbeidet har vært det overordnede målet for disse to regionene:

  • En ung gründer, Martin Hansen, har viet mye av tiden sin til å beskytte havet gjennom undervisning og teknologi. Martin har utviklet en app som knytter dykkerklubber sammen, og tilbyr en enkel plattform der dykkere kan registrere søppeldeponier, dykkesteder og vrak under vann for økt havbevissthet, utdanning og sosial tilknytning.
  • Arbeid og Kvalifisering (AoK) Larvik – En kommunalt drevet organisasjon som tilbyr arbeid til mennesker som av ulike årsaker trenger det. Deres miljøgruppe plukker søppel, bryr seg om miljøet og utfører flere miljøtiltak som har en positiv effekt på lokalsamfunnet.
  • Det Finske Naturvernforbundet - Forbundet fokuserer på beskyttelse av indre farvann til Østersjøen, og påvirkning menneskelig aktivitet i vannavhengig natur som myr og skog har på klimaendringer.

En økning i sosial bevisthet

Våre øvrige kontorer har også valgt solide organisiasjoner å støtte lokalt:

  • England - Peterborough and District Samaritans - En veldedighetsorganisasjon som støtter mennesker med selvmordstanker. Under Covid har denne organisasjonen hatt et meget høyt antall saker. ABAX har støttet dem med en donasjon for at de skal kunne utvide virksomheten og nå frem til enda fler.
  • Polen - Gdynia Hospice - En organisasjon som ligger vårt team sitt hjerte nært, og som er avhengi av donasjoner. De profesjonelle teamene som består av leger og frivillige tar vare på dødssyke og deres familier i vanskelige tider.
  • Nederland - Make-a-Wish Foundation - Denne kjente stiftelsen legger til rette for å oppfylle syke barns ønsker i et forsøk på å skape minneverdige og spesielle øyeblikk.
  •  Sverige - Schysst Framtid / Cool Future - Gruppen fokuserer på yngre som har psykiske problemer på grunn av mobbing. Organisasjonen bruker sport som innfallsvinkel for å gi barna et verktøy til å kunne håndtere slike problemer på et tidlig stadium.

 

Du kan lese mer om samfunnsansvar og ABAX her

 

Vil du vite mer?

Få et tilbud og bidra til miljøet du også.

Ja, takk!