Nyheter fra bransjen

Forsikringsmarkedet har i stor grad vært uendret de siste tiårene. Prismodeller og tilpasninger har vært gjort på generelt grunnlag for å kunne standardisere produktene. Men med tilgang til nye mobilitetsløsninger og dataanalyse står forsikringsbransjen overfor store forandringer.

 • Kommuner
 • Bærekraft
 • Elektronisk kjørebok
 • Flåtestyring
 • Flåtestyring
 • Tomgang
 • Føreradferd
 • Bærekraft
 • Mobilitetsdata
 • Forsikring
 • Elektronisk kjørebok
 • Integrasjoner
 • Om ABAX
 • Pressemelding
 • Flåtestyring
 • Software
 • ABAX Smart Connect
 • Elektronisk kjørebok
 • Flåtestyring
 • Partnership
 • Om ABAX
 • Pressemelding
 • Software
 • Om ABAX
 • Pressemelding
 • Utstyrskontroll
 • Bygg og anlegg
 • Software
 • ABAX Smart Connect