Person with a tracktor

Fordelene ved telematikk for bønder

Jobber du i landbruk og har begrenset med ressurser men ønsker optimal ressurs utnyttelse? Her kan du lære hvordan du kan effektivisere driften og produksjonen ved hjelp av (IoT) og såkalt Smart Farming. Smart Farming, og mulighetene ny teknologi gir, er fremtiden!

I løpet av de neste par tiårene vil matproduksjon bli viktigere enn noen gang. Ifølge FN vil det være over ni milliarder mennesker i verden i 2050. Med en så stor befolkningsøkning vil vi sannsynligvis få matmangel – med mindre det gjøres nye teknologiske fremskritt. For å kunne produsere nok mat til så mange må landbruket øke produksjonen med mer enn 50 prosent.  

Med Smart Farming menes som oftest anvendelse av IoT-løsninger innen landbruk. IoT-sensorer samler inn ulike data fra maskiner og omgivelser. På grunnlag av disse sanntidsdataene kan du ta dine valg på et bedre informasjonsgrunnlag og gjøre en enda bedre jobb. Ved å ta i bruk oppkoblede enheter og innovativ teknologi vil det gi deg mulighet til å drive landbruk og dyrke mat på en mer bærekraftig måte.  
 
Smart Farming reduserer behovet for fysisk arbeid og du får også bedre kontroll over prosessene slik at arbeidet blir mer forutsigbart, noe som bidrar til å øke både produktiviteten og effektiviteten. 

Økt produktivitet med samme innsats

Innen landbruket kan størrelsen på arealene og spredning gjøre det utfordrende få utført og holde rede på alle landbruksmaskiner og -redskaper som brukes og hvor de befinner seg. 

Gjennom Smart Farming og GPS-sporing er det lett å få sanntidsstatus og posisjon for alt av maskiner og utstyr. Du vil kunne vite hvor hver enkelt arbeider befinner seg, og hvor den enkelte maskin ble hensatt på slutten av hver arbeidsdag. Dataene du får, vil bidra til at du får kontroll over virksomheten og tar bedre beslutninger som leder. 

Ettersom arealene ofte er store, er det svært viktig å forsikre seg om at de ansatte tar gode valg av ruter. Med GPS-sporing av landbrukskjøretøyene kan du forsikre deg om at de ansatte velger den mest effektive ruten. 

The Admin APP give you a great overview on both vehicles and equipment

Reduserte kostnader til innleid arbeidskraft 

Sanntidssporingen effektiviserer driften slik at du kan bruke mindre tid på administrativt arbeid samt å holde oppsyn med driften. Dette innebærer at ansatte kan ha kontroll over større arealer, samtidig som utgiftene til sesongarbeid kan senkes. 

Finn igjen tapt utstyr 

Landbruksmaskiner og -verktøy er svært kostbart utstyr. Derfor er de dessverre også noen ganger et mål for kriminelle.

Med utstyrssporing fra ABAX får du oversikt i sanntid over alle maskiner og redskaper slik at du kan forsikre deg om at de til enhver tid er der de skal være. GPS-sporing kan gi deg et ekstra sikkerhetsnivå, lavere forsikringspremier og viktigst av alt: sinnsro. 

Du vil kunne spore utstyr, enten det er stort eller lite, med eller uten egen strømkilde. Du kan også kunne sette opp et geofence og definere ditt eget elektroniske gjerde slik at du blir varslet hver gang utstyret forlater dette området. 

 

Bruk av geofence i innhøsting og gjødsling 

I landbruket er det viktig at de ansatte vet hvilke områder de bør unngå og hvilke arealer hvor høstingen skal starte. Du kan sette opp et geofence om du for eksempel vil at bestemte arealer skal gjødsles eller høstes. På den annen side kan du også sette opp slike elektroniske gjerder rundt arealer som skal unngås, noe som kan være nyttig i forbindelse med vårånna og innhøsting. 

Spar utgifter ved å utnytte maskiner og redskap  

Som du vet representerer landbruksmaskiner gjerne store investeringer. Proaktivt vedlikehold vil forlenge maskinenes levetid og redusere kostnadene når utstyret skiftes ut. Med løsninger fra ABAX vil du få oversikt over antall maskintimer slik at du proaktivt kan styre vedlikeholdsbehovet. 

Mer miljøvennlig drift med redusert drivstofforbruk 

Når du har klart å optimere bruken av maskiner som traktorer og treskere, vil du ikke bare kunne spare tid, men også penger ved å redusere drivstofforbruket og det manuelle arbeidet som kreves, og du vil samtidig gjøre ditt for miljøet ved at driften blir mer bærekraftig. 

Ekstremvær- og livstidsgaranti 

Dine redskaper og maskiner blir utsatt for skitt, fuktighet, ekstreme temperaturer, vind og uvær, og mange sporingenheter tåler ikke tøffe forhold.

Løsningene vi tilbyr, er imidlertid konstruert for ekstremvær, enten det er ekstrem varme eller ekstrem kulde, og er vannbestandige. Men hvis noe likevel skulle gå galt, erstatter vi enheten din gratis i hele kontraktsperioden. 

Book en gratis demo

Er du klar for å ta din virksomhet til neste nivå? I
kke nøl med å ta kontakt for å få vite mer om hva vi har å tilby.

Book en demo