Bruce Atle Karlsen_idlig_article_ABAX

Visste du at dine biler gir deg innsikt til å forbedre bedriftens kjøreradferd?

Data fra bilene og flåtens adferd i trafikken kan hjelpe din bedrift med å bruke bilene på en mer effektiv, lønnsom og bærekraftig måte. La meg vise deg regnestykket!

I dag finansierer, forsikrer og betjener du bilene basert på noen forhåndsavtalte variabler. Spesielt gjelder dette antall kjørte kilometer. For meg er dette en gammel forretningsmodell.

Vi bør i stedet måle hvordan bilen faktisk brukes: Redusere tomgang, kjøre mer stabilt og så videre.

Dette kan hjelpe deg med å finansiere og administrere bedriftens biler og maskiner på en bedre måte – og resultatet blir at dine eiendeler kan brukes lenger. Kort fortalt fordi enheten blir brukt smartere gjennom hele levetiden.

Picture from interface about idling savings
Tomgang i ABAX interface

Selv om det kanskje ikke virker som mye i det store bildet og når vi skal "redde verden", er det snakk om ett ekstra bruksår per kjøretøy, noe som utgjør mye når man ser på redusert forbruk, avfall og forurensning:

  • Bare i Norge har vi en estimert etterspørsel på  50.000 nye nyttekjøretøy årlig. Hvis vi ser på en leasingsyklus på 3 år, innebærer dette en redusert etterspørsel på 150.000 kjøretøy.
  • Med en gjennomsnittlig investering på 500.000 kroner per bil blir det 75 milliarder kroner i reduserte kapitalutgifter!

Faktorer som redusert nedbremsing vil ha innvirkning på slitasje på dekk, slitasje på veiene, reduserte servicekostnader – og så videre.

Det er vanskelig å anslå prisen på disse besparelsene, men kostnadene ved service per år er i Norge anslått til 8 000 kroner.

Hvis vi anslår at forbedret kjøring kan redusere dette tallet med 10%, vil det gi en årlig besparelse på 4 millioner kroner på de nye bilene som ble anskaffet bare året før.

En fossilbil slipper ut ca. 4,5 tonn CO2 i året. Med 50.000 nye biler per år (selv om mange av dem vil være elektriske i disse dager), vil bety et utslipp på 225.000 tonn hvert år.

Hvis vi reduserer bruken med bare 5 % som basis, kan vi kutte utslippene med 11 250 tonn årlig.

CPO, Bruce Atle Karlsen

Å bruke utstyret ditt smartere og lenger er en no-brainer, både økonomisk og for økt bærekraft.

Kan telematikk hjelpe til med å forandre verden? Så klart!

Vil du ta en prat om
bedriftens føreradferd?

Legg igjen din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt!

Bestill