ABAX

HMS, klima og kostnadskutt: Dette er et kinderegg for bedriftens bilflåte

Med smart teknologi kan bedriften ta bedre vare på de ansatte, spare penger på bilhold og få langt bedre klimaavtrykk. Og Tryg gir dere billigere forsikring. 

Camilla Runnerstrøm Laumatia
HMS, klima og kostnadskutt: Dette er et kinderegg for bedriftens bilflåte

Elektronisk kjørebok fra ABAX er i utgangspunktet en smart boks med sporing, som sparer tid for håndverkere og servicebedrifter ved automatisk å registrere bruken av firmabilene slik skatteloven krever. 

Den potensielle verdien som brukerne kan høste, er imidlertid mye større enn det som kan måles i spart rutinearbeid og mindre stress, inkludert kjøregodtgjørelse. ABAX- boksen er som nevnt smart. Den kan registrere hvordan sjåføren kjører, for eksempel fart, akselerasjon, bremsing og kjøretid. 

ABAX-kunder kan få lavere forsikringspremie

ABAX-boksen er i seg selv disiplinerende for kjørevaner, og de gjør det mulig for arbeidsgiver å følge opp sjåfører og ta grep. Blant annet derfor tilbyr nå forsikringsselskapet Tryg rimeligere forsikring til bedrifter som deler data fra ABAX med dem. 

En av de som har fulgt dette aller tettest er Jørgen Johansson Skalleberg, ansvarlig for forsikring i ABAX. Etter 12 år i forsikringsbransjen kom han nylig til ABAX for å utvikle de mange mulighetene som smart teknologi gir for forsikringsselskaper og forsikringskunder. Jørgen er svært entusiastisk til hva eksisterende og nye ABAX-kunder kan oppnå: 

«Tryg er først ute i Norge med noe vi ser er en trend også i resten av Europa. Dette er vinn-vinn for bedrift og forsikringsselskap: Kunden får lavere forsikringspremie, og forsikringsselskapet får lavere utbetalinger og kan prise risiko riktigere». 

Vinn-vinn: Kunden får lavere forsikringspremie, og forsikringsselskapet får lavere utbetalinger

Jo flere biler, desto mer sparer bedriften. I tillegg kommer flere andre fordeler relatert til bilforsikringen, utdyper Jørgen:  

«Når kunden velger ABAX og Tryg betaler bedriften forsikring for riktig kjørelengde – i stedet for å risikere å betale for mye eller å få avkortning i forsikringen fordi bilen er kjørt for langt. Dataene fra bilene gir en risiko-score hos Tryg, og med dette bortfaller prising basert på bonus og sjåførens alder, som er tungvint å administrere.» 

7 store fordeler for kunden med ABAX-teknologien

Fordelene stopper imidlertid ikke ved forsikringspremien. Skalleberg sier at for de fleste bedrifter vil de andre fordelene være langt mer verdt. Han mener at minst sju andre fordeler har stor verdi for bedriften: 

1. Bedre HMS:

Norske arbeidsplasser har utviklet gode HMS-rutiner, men de gjelder sjelden når ansatte er i bil på veien fra ett sted til et annet. I 2021 var det 3.500 trafikkuhell med personskade, og 4 av 10 skjedde i arbeidstiden. 

«Norwegian-gründer Bjørn Kjos skal ha sagt at det farligste ved å fly er å kjøre bilen hjem fra flyplassen etterpå. Dette kan man nesten si om hva som er det farligste for arbeidstakere også,» kommenterer Jørgen.

2. Bilene får lengre levetid:

En vanlig varebil i Norge ruller på veien i 13,4 år. Bedre kjørevaner kan legge minst ett år til levetiden, og en bedrift med ti biler sparer anslagsvis 500.000 kroner på dette. 

3. Reduserer vedlikeholdsbudsjettet:

Biler som kjøres mer forsiktig er sjeldnere på verksted. ABAX-kundene opplever normalt at verkstedregningene går ned med 10 prosent. 

4. Sparer drivstoff:

Når kjøremønsteret forbedres, kuttes også drivstofforbruket. Ikke bare går farten ned: En kommune i Sverige kuttet tomgangskjøringen fra 2.000 timer i måneden til drøyt 500 timer – og sparte nesten 50.000 kroner i måneden. Norge er på topp i verden på tomgangskjøring, og våre biler står stille med tenningen på dobbelt så lenge som i Danmark. 

5. Færre kostbare avbrudd i arbeidet:

Når biler må på verksted mister håndverkere og servicemedarbeidere viktig tid som skulle vært brukt til å betjene kunder. Dette representerer kanskje den største innsparingen for håndverkere og andre servicebedrifter. 

6. Bedre samfunnsansvar:

Medarbeidere som utsettes for trafikkulykker vil man for enhver pris unngå og det kan bli kostbart ikke bare for bedriften, men også for familiene og samfunnet som helhet. Kan ABAX-boksen redusere sannsynligheten for ulykker med fem prosent, sparer velferdsstaten 1,4 milliarder kroner i året. 

7. Grønnere bedrift:

Hvis norske firmabiler oppnår ett år lengre levetid, vil det trenges 10.000 færre nye biler hvert år. Innsparingen målt i CO2-ekvivalenter tilsvarer nesten 300.000 flyreiser tur/retur Oslo-London. I tillegg kommer gevinstene fra nedgangen i tomgangskjøring. 

"Med smart teknologi kan bedriftseierne ta viktig ansvar for ansatte, miljø og bunnlinje"

«Vi mener at ABAX-teknologien er en «multi-tool» for bedrifter hvor bilparken er viktig for at medarbeiderne kan utføre jobben. Med smart teknologi har bedriftseierne det de trenger for å ta viktig ansvar for ansatte, miljø og bunnlinje,» sier Jørgen. 

«Hvordan kan min bedrift komme i gang med dette?» 

«Dersom dere allerede bruker digital kjørebok fra ABAX, er det bare å ringe oss, så ordner vi resten. For alle andre er prosessen nesten like kort,»  ler Jørgen. 

Interessert i adferdsbasert forsikring? Våre kunder har i gjennomsnitt spart 20-30% på sin bilforsikring.