contruction worker

4 tips til hvordan forbedre din bunnlinje i 2022!

Slik kan du forbedre bunnlinjen for firma ditt i 2022. Som de fleste vet er det 2 måter å gjøre dette på enten øke inntjeningen, eller redusere kostnadene. Les hvordan du kan oppnå begge deler! 

1.    100 % kontroll over verktøy og maskiner med sporing

På grunn av Covid er det mange bedriftseiere  som opplever at kontrakter, arbeidsforhold og inntekter har forsvunnet over natten. Er du en av dem som må tenke nytt og forsøker å finne nye måter å sikre og effektivisere driften på? Som opplever økt konkurranse og vil ta grep for å hanke inn flere oppdrag i 2022?
 
Én av de viktigste faktorene i anbudskampene er pris. Så hva om noen gir deg et verktøy som gjør det mulig å senke prisen uten at din egen bunnlinje påvirkes? Med ABAX Verktøysporing og de små, robuste sporingsenhetene ABAX MINI får du full kontroll over maskiner og verktøy. Ansatte bruker ikke fakturerbare timer på leting, verktøy blir ikke gjenglemt og må kjøpes inn på nytt, og i tilfelle tyveri spores gjenstandene raskt opp via GPS.

Tid er penger: Undersøkelser viser at ansatte i håndverksbedrifter gjennomsnittlig bruker 37 timer per år på leting etter verktøy og utstyr. Med ABAX Verktøysporing er problemet en saga blott. Ledelsen får 100 % kontroll over bedriftens verdisaker, og kan i tillegg innføre tidsbesparende tiltak som eksempelvis systemer der verktøy følger firmakjøretøy istedenfor at ansatte bruker kostbar tid på å frakte verktøy og maskiner mellom ulike kjøretøy og arbeidsplasser.
 

2.    Senk kostnadene med ABAX Driving Behaviour

Opplever du stor slitasje på firmakjøretøyene, betaler høye forsikringspremier og bruker en liten formue på drivstoff? Da er det kostnadsbesparende produktet ABAX Driving Behaviour midt i blinken! Føreradferd registrerer bråbremsing, kraftig akselerasjon og mengde tomgangskjøring løpende, og ledelsen kan gi konkrete tilbakemeldinger til den enkelte sjåfør.  

En undersøkelse utført av Fiat blant 42 000 sjåfører viser at produktet gjennomsnittlig fører til 6-16 % lavere drivstofforbruk i flåten. Våre egne kundeundersøkelser viser at man får bedre kjørevaner blant de ansatte, færre småbulkinger, reduksjon i drivstoff- og serviceutgifter og lavere forsikringspremier. På toppen av det hele blir firmakjøretøyene brukt mindre i privat sammenheng. Om du vil kutte kostnader, er bruk av føreradferd i yrkesbilene en av de mest effektive og langsiktige måtene å gjøre det på!


3.    ABAX Kjørebok = Korrekt føring av kilometer, unngå baksmell 

Er du en av de som sliter med å få ansatte til å føre timelister og antall kjørte kilometer? Og som må bruke tid på å følge opp, purre og dobbeltsjekke kjøreruter via Norges-kart gjerne måneder etter at turer er utført? Det er en kostbar affære. 

Med ABAX Kjørebok er du sikret at lover og regler følges til punkt og prikke. Bedriften unngår baksmell og uforutsette utgifter. ABAX-kunder forteller i tillegg at kjøreboken vår sparer ansatte og administrasjon for tid, samt fører til mindre privat bruk av firmaet kjøretøy og mindre generell slitasje på bilene. 

I 2020 har kampen om kunder tilspisset seg i mange bransjer. Derfor er det også et viktig poeng at ABAX Kjørebok gir enklere, veldokumentert og mer nøyaktig fakturering ut til kunde – hvilket totalt sett gir en bedre og mer positiv kundeopplevelse. 
 

4.   GPS-tracking av containere i sanntid

I 2020 har vi vært vitne til en enorm økning i netthandel. Kanskje nettopp din bedrift opplever økt pågang og nye muligheter, men klarer ikke å innfri forventingene? Faktum er nemlig at til tross for økning i handelen, krever sluttkunden rask levering og service 24/7. Kombinert med mindre varelager blir transport- og logistikkfirmaer presset til det ytterste når det gjelder omstilling og leveransefrister. Høres det ut som en kjent problemstilling?   

Med ABAX Trailer Tracking kan du se den geografiske plasseringen på containerne dine. Det er selvsagt fantastisk i forhold til tyveri og det å lage smartere, raskere kjøreruter. Men det er også gull verdt når det gjelder å gi kunder korrekte og oppdaterte beskjeder om når varer ankommer og skal hentes. 

En undersøkelse gjengitt på Forbes.com høsten 2020 viser at telematikk har kapasitet til å øke produktiviteten med 10-15% og redusere overtid med ytterligere 10-15%. 

Vi vil gjerne sende deg et uforpliktende tilbud -

som dekker alle de fire punktene.

Ja, takk!