Privacyerklaring

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Wij zijn afhankelijk van het vertrouwen van onze klanten. Daarom is uw privacy belangrijk en zijn uw persoonlijke gegevens veilig bij ons. Dit omvat alles wat met u, als persoon, kan worden verbonden, bijvoorbeeld adres, contactinformatie, GPS-posities en andere persoonlijke gegevens.

Verzameling van persoonlijke gegevens

ABAX verwerkt persoonlijke gegevens voornamelijk via overeenkomsten en contracten, die zijn gesloten met onze klanten, klantenservice, customer care, klantenadministratie, marketing en facturering.
In het algemeen verzamelt ABAX persoonlijke gegevens rechtstreeks via u. Soms verzamelen we informatie via andere bronnen, zowel publieke als private instellingen. Bovendien worden GPS-posities automatisch verzameld door gebruik van onze producten. Deze GPS-posities worden gezien als persoonlijke gegevens.
ABAX is een gegevensbeheerder voor informatie die we over u verzamelen. We zullen u informeren wanneer we gegevens verzamelen, tenzij de verzameling bij wet is geregeld, kennisgeving onmogelijk of moeilijk is, of als u dit al weet.
Wanneer ABAX uw gegevens ontvangt in verband met marketingactiviteiten, heeft u het recht om u af te melden. In gevallen waarin ABAX persoonlijke gegevens verzamelt namens onze klanten en optreedt als een gegevensverwerker namens onze klanten, zijn onze klanten verantwoordelijk voor de informatie die u ontvangt. In deze gevallen kunnen we u ook de informatie direct verstrekken, maar dit zal op verzoek van onze klanten zijn.
ABAX neemt telefoongesprekken op voor veiligheids- en trainingsdoeleinden.

Klanttevredenheidsindicatoren

Wanneer u contact opneemt met ABAX, kunnen wij u vragen naar uw mening omtrent klanttevredenheid. Deze feedback wordt gebruikt om klanten betere producten en diensten te bieden, het effect van verbeteringen te meten en te kijken naar klanttevredenheid en klantgedrag in de loop van de tijd.

Als u dit soort gegevens niet wilt delen, vermijd dan eenvoudigweg elke enquête die u ontvangt.

Nieuwsbrief en marketing

U kunt marketingmateriaal, informatie en meldingen van ABAX ontvangen. Dit kan via e-mail, onze webpagina of andere geschikte kanalen worden gecommuniceerd. Deze informatie is onderverdeeld in drie verschillende categorieën:
• Informatie en nieuws, normaal gesproken verstuurt als een nieuwsbrief via e-mail
• Campagnes en uitnodigingen
18.10.2017
12.04.2018
• Systeemmeldingen over uw services
U kunt zich op elk moment aan- of afmelden.

Extractie van persoonlijke gegevens

Intern
Binnen ABAX hebben we een algemeen register voor al onze klanten en consolidatiebedrijven beschikbaar. Het doel is om onze klanten de best mogelijke service te bieden en informatie en voorstellen te doen over producten en diensten die we aanbieden. Het register kan de volgende gegevens over u bevatten:
• Naam
• Contactgegevens
• Bedrijfsnaam
• Tot welk consolidatiebedrijf u behoort
• Contractgegevens
• Historische gegevens over uw contact met ABAX

Data Controller

De Data Controller is degene die het doel bepaalt voor het verwerken van de persoonlijke gegevens. In de ABAX-consolidatie is de Data Controller het ABAX-bedrijf waarmee u een overeenkomst heeft gesloten. Voor persoonlijke gegevens, die worden verzameld op basis van de naleving van overeenkomsten met onze klanten, zal de klant zelf (in de meeste gevallen) de gegevensbeheerder zijn.

Data Processor

Wanneer een ABAX klant de gegevenscontroller is, fungeert ABAX als een gegevensprocessor. Hiervoor is een Data Processor Agreement tussen de klant en ABAX gemaakt. ABAX heeft ook overeenkomsten gesloten met onderaannemers over gegevensverwerking. Onze onderaannemers kunnen deze informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan die zijn gedefinieerd door de Data Controller.

Jouw rechten

Toegang
U heeft het recht informatie te verkrijgen over welke persoonlijke gegevens wij verwerken en hoe deze worden verwerkt. De meeste informatie die wij over u hebben, kunt u bekijken in uw profiel. De Data Controller beslist of u meer toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens.
De medewerkers van ABAX-klanten hebben mogelijk toegang tot gegevens die niet zichtbaar zijn voor de beheerder (bijvoorbeeld privétrips in ABAX Triplog). Als de beheerder (Data Controller) wordt gevraagd om een kopie van alle gegevens die zijn geregistreerd van de medewerker, kunnen deze gegevens tijdens dit proces zichtbaar zijn voor de beheerder.

Correcties

Om de beste service te bieden, is het belangrijk dat de informatie die we over u hebben juist en noodzakelijk is om de overeenkomsten te implementeren. U kunt verzoeken dat wij informatie over u
corrigeren en/of wissen, als de informatie niet overtuigend of overbodig is. Verzoeken zijn gericht aan de Data Controller.

Gegevens verwijderen

ABAX verwijdert persoonlijke gegevens als het niet langer nodig is om uw gegevens te bewaren. Dit betekent dat zolang u een overeenkomst met ons (ABAX) heeft, wij de nodige informatie over u bewaren. Wanneer een contract wordt beëindigd, zal het verwijderen van gegevens worden voltooid, tenzij er overeenstemming is bereikt over verdere opslag. Meer informatie over het verwijderen van gegevens is te lezen in de Algemene voorwaarden voor onze diensten. Claims om informatie te verwijderen zijn geadresseerd aan de Data Controller. Als er regels zijn die een minimale bewaartijd aangeven, b.v. voor boekhouddoeleinden wordt het verwijderen niet vereist tot de minimale bewaartijd is verstreken.

Cookies

Doel
Cookies zijn kleine bestanden die uw informatie opslaat m.b.t het gebruik van de website. De informatie wordt opgeslagen op de browser van uw computer die u gebruikt.
ABAX gebruikt cookies op de webpagina om:
• Kennis op te doen van uw (computer) gedrag om de functionaliteit, gebruikerservaring en de inhoud te verbeteren
• De inhoud aan te passen om deze relevant voor u te maken
• U te voorzien van relevante marketing op andere webpagina's die u bezoekt
U kunt op andere webpagina's advertenties van ons terug vinden op basis van inhoud en webpagina's, die u eerder heeft bezocht. Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over welke pagina's u op onze webpagina heeft bezocht en om u niet als klant te identificeren. De informatie die we verzamelen bij het gebruik van onze webpagina kan in sommige gevallen worden gecombineerd met informatie uit uw eerdere klantenrelaties.
Door onze webpagina's te gebruiken zonder de functie voor het gebruik van cookies uit te schakelen, accepteert u het gebruik van cookies door ABAX.

Hoe cookies te vermijden

Als u het opslaan van cookies op uw computer niet wilt toestaan, kunt u deze functie uitschakelen in uw browser. Houd er rekening mee dat dit effect kan hebben op de functionaliteit van de website (www.abax.com/nl) en andere webpagina's.
U kunt cookies verwijderen door de instructies voor het wissen van cookies in uw browser te volgen.
Als u cookies wilt toestaan, maar tegelijkertijd toegang wilt tot wat we daadwerkelijk opslaan, kunt u een aanvulling op uw browser installeren: www.ghostery.com
Privacy op www.abax.com/nl

Gebruik van analyses

Op www.abax.com/nl registreren we de volgende informatie over u:
• Uw positie door gebruik te maken van het IP-adres, gegevens over positionering en dergelijke
• Uw elektronische sporen, bijv. welke webpagina's u bezoekt en welke producten u heeft besteld
• Technische informatie over uw webbrowser en besturingssysteem
Informatie over uw gedrag op onze webpagina's wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Analytische doeleinden
• Persoonlijke aanpassing op de webpagina
• Klantenservice
• Marketing
We gebruiken Google Analytics voor het analyseren van het verkeer op onze webpagina en aanvullende webpagina's die we hebben. Als u niet wilt dat Google Analytics informatie over u verzamelt, bezoekt u deze pagina: Google Analytics
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl)

Er kan contact met u opgenomen worden

Als u een handleiding voor een product op onze webpagina gebruikt, kunnen we wegens verkoopdoeleinden contact met u opnemen.

Persoonlijke profielen

Bij ABAX gebruiken we in sommige gevallen persoonlijke profielen om onze aanbiedingen af te stemmen. Een persoonlijke profiel omvat een verzameling van informatie die we van u hebben ontvangen. Voorbeelden van persoonlijke informatie zijn; naam, adres, diensten die u gebruikt en informatie over verkeer en/of andere persoonlijke informatie die u heeft vermeld. Wij informeren u als wij persoonlijke profielen gebruiken voor marketing.

Data protection Officer

Bij ABAX is Christine Blomquist de Data Protection Officer. Als u vragen heeft aangaande het verwerken van persoonsgegevens, dan kunt u gerust contact met haar opnemen via: dpo@abax.no
Voor meer informatie verwijs ik u naar de wetgeving van de overheid m.b.t de verwerking van persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving