Opdaterede kontraktvilkår

ABAX opdaterer de generelle vilkår, databehandleraftalen og fortrolighedserklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger med virkning fra 1. januar 2022 *

* For kontrakter indgået med ABAX fra 1. september 2021 gælder underskrevne vilkår og betingelser.

Følgende nøgleændringer er blevet implementeret:

 • Den engelske version er dokumentmaster for URL, alle kontraktdokumenter på samme side, mulighed for at gemme/udskrive i PDF, oversættelser for nemheds skyld
 • Fremtidssikret til at dække ABAX' vision Simply Connected (5.)
 • Kortere, omstruktureret, transparent
 • Databehandlingsaftale (DPA) er prioriteret over vilkår og betingelser i rækkefølgen i kontraktdokumentet (1.4.)
 • Kontraktperiode starter nu fra HW-forsendelsesdato vs. dato for kontraktunderskrivelse (3.2.)
 • Kundekontrakten definerer nu mere tydeligt, hvem der ejer hardwaren (4.1.)
 • Leveringsbetingelserne er nu DAP i stedet for DDP (4.2.)
 • Livstidsgaranti er beskrevet i flere detaljer (9.)
 • Ansvar er begrænset til betalt beløb pr. dato, pr. tjeneste i maks. 36 måneder (11.2.)
 • Prisjustering mulig på automatiske fornyelser (16.3.)
 • DPA og fortrolighedserklæring gennemgang af opdateret omfang for personlige oplysninger

ABAX har revideret de generelle aftalevilkår med virkning fra 1. marts 2020

* For kunder, der har indgået en ny aftale med ABAX efter 1. februar 2020, gælder de nye aftalevilkår fra aftaledatoen.

For at sikre, at vores tjenester har den højeste kvalitet, har ABAX revideret de generelle aftalevilkår i henhold til pkt. 3 i de generelle aftalevilkår.

ABAX har indført følgende ændringer:

 • Det er blevet gjort nemmere for kunden at opsige aftalen, idet opsigelse kan ske enten pr. e-mail eller via selvbetjeningen på ABAX' hjemmeside (pkt. 5.5).
 • I alle aftaleforhold, som er indgået efter 1. februar 2020, forbliver udstyret (hardwaren) ABAX' ejendom. På dette punkt er der ingen ændringer for eksisterende kunder, som stadig ejer det udstyr, de har modtaget fra ABAX (nyt pkt. 6).
 • ABAX forbeholder sig ret til opkræve betaling fra kunden for alle ekstraomkostninger til levering af udstyr, f.eks. hvis kunden ikke medvirker til at modtage udstyret (pkt. 7.5).
 • Begge kunder og ABAX har fået adgang til at overdrage aftaleforholdet til en tredjepart (pkt. 8).
 • Det er præciseret, at kunden ejer sine egne oplysninger/data (pkt. 10).
 • Tjenestevilkårene for produktgruppe 1 (ABAX Triplog, ABAX Equipment Control og ABAX Toll Road) er suppleret med AutoPASS-færgekortaftalen (pkt. 17.5).
 • Tjenestevilkårene for produktgruppe 3 (ABAX Worker og ABAX Performance) er blevet slettet fra aftalevilkårene. ABAX Worker-tjenesteområdet er blevet overdraget fra ABAX AS til Håndverksdata AS (organisationsnr. 989 307 835).
 • Der er indført tjenestevilkår for ABAX API-tjenesten (ny tjeneste).

Endvidere er der indført mindre sproglige ændringer og præciseringer under de forskellige punkter. Derfor opfordrer vi vores kunder til at sætte sig ind i de enkelte punkter.

Har man spørgsmål til ændringerne, kan ABAX kontaktes på kundecenter@abax.dk.

ABAX har revideret databehandleraftalen med virkning fra 1. marts 2020

Det er næsten halvandet år siden, GDPR og den nye persondataforordning trådte i kraft. For at sikre, at vi hos ABAX overholder reglerne og opfylder vores forpligtelser som databehandler, har vi revideret vores standarddatabehandleraftale, som kan findes på https://www.abax.com/dk/terms-and-conditions. 
ABAX har indført følgende ændringer:

 • Pkt. 4 "Brug af underleverandører" og pkt. 6 "Overførsel til tredjelande" er slået sammen til et nyt, samlet punkt.
 • Meddelelser om ændringer i brugen af underleverandører skal finde sted med mindst 30 dages skriftlig varsel. Kunden kan gøre indsigelse mod ændringerne, hvis der er faktuelle grunde hertil, senest 14 dage efter modtagelse af meddelelsen om ændringerne.
 • Under databehandleraftalens pkt. 4 er der indsat et link til en oversigt over alle underleverandører, som anvendes af ABAX, herunder oplysning om, at underleverandører i tredjelande er certificeret i Privacy Shield.
 • Meddelelser om ændringer i databehandleraftalen skal finde sted med mindst 30 dages skriftlig varsel. Kunden kan gøre indsigelse mod ændringerne, hvis der er faktuelle grunde hertil, senest 14 dage efter modtagelse af meddelelsen om ændringerne.
 • I bilag 2 er der indsat en oplysning om, at ABAX indtil den 30. juni 2020 har et fælles databehandlingsansvar for tjenesten ABAX Worker sammen med Håndverksdata AS (organisationsnr. 989 307 835).
 • Ændringerne i databehandleraftalen er opdateret på baggrund af konstruktive input fra bl.a. vores kunder og er indført for at sikre, at vores databehandling lever bedre op til reglerne.


Der er ikke indført ændringer i særskilt forhandlede databehandleraftaler.

Hvis du har spørgsmål vedrørende ændringerne i databehandleraftalen, er du velkommen til at kontakte ABAX' databeskyttelsesansvarlige/databeskyttelsesrådgiver på: dpo@abax.no.