Fortrolighedserklæring

Således behandler ABAX personoplysninger

Vi er afhængige af tillid fra vores kunder. Derfor er vi også optaget af at ivaretage dine fortrolighedsoplysninger. Alle dine personoplysninger skal være trygge hos os. Dette inkluderer alt som kan knyttes direkte til dig som person, blandt andet adresse, kontaktinformation, GPS-positioner, og øvrige personoplysninger.

Indsamling af personoplysninger

ABAX behandler først og fremmest personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af de aftaler vi har indgået med vores kunder, kundeservice, kundeopfølgning, kundeadministration, markedsføring og fakturering. 
ABAX indhenter som regel oplysningerne direkte fra dig. Nogle gange henter vi oplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institutioner. I tillæg indhentes GPS positioner automatisk gennem nogle af vores produkter. Disse GPS positioner anses også som personoplysninger. 
Du bliver informeret når vi indhenter oplysninger om dig, og ABAX er behandlingsansvarlig for disse oplysninger. Dette med mindre indsamlingen er lovbestemt, hvis varslingen er umulig eller uforholdsmæssig vanskelig, eller hvis vi ved at du allerede er bekendt med at vi indsamler disse oplysninger. I tilfælde hvor ABAX indsamler personoplysninger på opdrag fra vores kunder, og dermed optræder som databehandler på vores kunders vegne, vil det være vores kunde som har ansvaret for informationen til dig. Vi vil i disse tilfælde også kunne give dig information direkte, men dermed på opdrag fra vores kunde. 
Til tider kan vi lydoptage telefonsamtaler, hvis du samtykker til det.

Kundeundersøgelser

Når du har været i kontakt med ABAX, kan vi spørge dig om hvordan din oplevelse har været. Dette for at vi kan lære mere om hvordan vi kan give vores kunder endnu bedre produkter og tjenester. Ved hjælp af disse tilbagemeldinger kan vi også måle effekten af forbedringstiltag, og se sammenhængen mellem kundetilfredshed og kundeadfærd over tid. 
Hvis du ikke vil dele denne type oplysninger med os, kan du lade være med at svare på undersøgelsen vi sender til dig.

Nyhedsbrev og markedsføring

Du vil kunne modtage markedsføring, information og varsler fra ABAX. Dette kan modtages via e-mail, gennem vores hjemmesider, eller gennem andre hensigtsmæssige kanaler. Dette vil kun modtages i tre forskellige kategorier: 
• Information og nyheder, som regel i form af nyhedsbrev på e-mail. 
• Kampagner og invitationer. 
• Systemvarsler som omhandler dine tjenester hos ABAX. 

Du kan til enhver tid registrere eller afmelde dig i forhold til at modtage denne kommunikation.

Udlevering af personoplysninger

Internt i koncernen 

Internt i ABAX-koncernen har vi et fælles kunderegister som er tilgængelig for alle koncernselskaberne. Formålet med dette koncernkunderegister er at give kunderne vores bedst mulig service, samt information og tilbud omkring produkter og tjenester som vi tilbyder. Koncernens fælles kunderegister kan indeholde disse oplysninger om dig: 

• Navn 
• Kontaktoplysninger 
• Hvilket selskab du er ansat i 
• Oplysninger om hvilket koncernselskab du er kunde i 
• Med hvilke tjenester og produkter du har indgået en aftale

Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige bestemmer formålet med behandlingen af personoplysninger. I ABAX– koncernen er Behandlingsansvarlig det ABAX-selskab som du har indgået aftalen med. For personoplysninger der indsamles, og er baseret på opfyldelse af aftaler med vores kunder, vil det som regel være kunden som er Behandlingsansvarlig.

Databehandler

Når det er ABAX´ kunde der er Behandlingsansvarlig har ABAX rollen som Databehandler. Til dette formål er der indgået en databehandleraftale mellem kunden og ABAX.ABAX har indgået aftaler med underleverandører omkring databehandling. Egne databehandleraftaler regulerer alle personoplysninger som deles med vores underleverandører. Vores underleverandører kan ikke bruge oplysningerne til andre formål, end hvad der bestemmes af den behandlingsansvarlige.

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få information om hvilke personoplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. En god del af den information vi har om dig som kunde, får du oversigt over på dine personlige sider. Yderligere indsigt omkring personoplysninger forespørges hos den behandlingsansvarlige. 
For ansatte i virksomheder som er kunder af ABAX, er nogle datafelter kun synlig for medarbejderen, og ikke for arbejdsgiveren. (blandt andet private turer i ABAX Triplog). Hvis der via arbejdsgiver (Behandlingsansvarlig) bedes om en kopi af alle registrerede data der er registreret på medarbejderen, vil der blive gjort opmærksom på at disse data samtidig kan være synlig for arbejdsgiver gennem denne proces.

Rettelse

Det er vigtig at de personoplysninger vi har om dig er rigtige, og at de er nødvendige for at iværksætte aftaler vi har indgået med dig, og give dig god service. Du kan kræve at vi sletter oplysningerne om dig, hvis de er mangelfulde eller unødvendige. Oplysninger med krav om rettelse henvises til Behandlingsansvarlig.

Sletning

ABAX sletter personoplysninger når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål de blev indhentet til. Dette betyder at så længe du har en aftale med os, gemmer vi nødvendige oplysninger om dig. Når aftaleforholdet afsluttes, vil vi slette data, med mindre der er indgået en aftale omkring videre opbevaring. Mere information omkring sletning kan findes i vilkårene til vores tjenester. Krav om sletning af oplysninger rettes til Behandlingsansvarlig. Hvis der er lovbestemte krav til en minimums opbevaringstid, for eksempel til regnskabsmateriale, vil sletning ikke kunne kræves før denne minimumstid er passeret.

Informationskapsler (cookies)

Formål

Informationskapsler (cookies) er små filer som gemmer information om hvordan du bruger en internetside. Informationen gemmes i den browser du bruger, altså hos dig. 
ABAX bruger informationskapsler på vores hjemmesider til at: 
Lære af din adfærd, således at vi kan forbedre browserens funktionalitet, brugeroplevelse og indhold.
• Tilpasse indholdet, således at det bliver mest mulig relevant for dig. 
• Give dig relevant og tilpasset markedsføring på andre hjemmesider du besøger. 

Du kan opleve at se annoncer fra os på andre hjemmesider, baseret på indhold og sider du har besøgt på vores hjemmesider. Informationskapslerne (Cookies) som benyttes indeholder kun information om hvilke sider du har besøgt på vores website, og ikke oplysninger som kan identificere dig som kunde.

Oplysningerne vi indhenter i forbindelse med brugen af vores hjemmesider kan i visse tilfælde blive kombineret med information fra dit øvrige kundeforhold.

Benytter du vores hjemmesider, uden at afvise funktionen for informationskapsler (Cookies) i din browser, accepterer du ABAX´ brug af informationskapsler. Det er desværre ikke teknisk mulig at logge ind på vores sider, hvis du ikke acceptere at vi tilføjer informationskapsler (Cookies) i din browser.

Således undgår du informationskapsler (Cookies)

Hvis du ikke vil tillade at informationskapsler (Cookies) gemmes på din enhed, kan du slå funktionen fra i din browser. Vær opmærksom på at dette vil medføre at du mister funktionalitet på www.abax.dk og andre websites.

Du kan slette informationskapsler (Cookies) ved at følge instruktionerne til sletning af informationskapsler (Cookies) i din browser. Hvis du ønsker at tillade informationskapsler (Cookies), og samtidig følge med på hvad vi gemmer, så findes der tillæg i din browser som lader dig gøre dette på en forholdsvis enkel måde. Et alternativ som er meget brugt, finder du på www.ghostery.com.

Fortrolighed på www.abax.dk

Brug af analyseværktøjer

På www.abax.dk registrerer vi følgende information om dig: 
• Din position, ved brug af IP-adresse, positionsdata eller lignende.
• Dine elektroniske spor, for eksempel hvilke sider du besøger og hvilke produkter du bestiller. 
• Teknisk information omkring din browser og dit operativsystem. 

Informationen omkring din adfærd på vores hjemmesider bruger vi til disse formål: 
• Analyse. 
• Personlig tilpasning af websitet. 
• Kundeservice. 
• Markedsføring.

Vi benytter Google Analytics til trafikanalyse på www.abax.dk og tilhørende websites. Du kan reservere dig mod Google Analytics fra denne side: Google Analytics. 

Du kan blive kontaktet 

Hvis du benytter vores vejleder til produkter på vores hjemmesider, kan det hænde at vi kontakter dig til salgsformål, baseret på din brug af vejlederen.

Personprofiler

I ABAX bruger vi ved nogen anledninger personprofiler for at tilpasse vores tilbud til dig. Personprofiler er en sammensætning af oplysninger vi har modtaget fra dig, som for eksempel navn, adresse, andre oplysninger du har opgivet, hvilke tjenester du bruger, og trafikoplysninger. Når vi benytter os af profilering i vores markedsføring, oplyser vi dig om dette.

Databeskyttelsesansvarlig

ABAX´ databeskyttelsesansvarlig, Christine Blomquist, skal blandt andet være en hjælp til dig som kunde. Har du spørgsmål om hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte den databeskyttelsesansvarlige på dpo@abax.no. 
På Datatilsynets hjemmesider kan du læse mere om hvilke krav der stilles til behandling av personoplysninger.