ABAX

Gule plader, Papegøjeplader eller Firmabil?

GULE PLADER, PAPEGØJEPLADER ELLER HVIDE PLADER?  Hvad er forskellen på varebiler med Gule plader, biler med papegøjeplader eller "bare" en helt normal firmabil? Her kan du læse mere om hvordan de forskellige typer af biler defineres og klassificeres.  

Sadaf Ali
Gule plader, Papegøjeplader eller Firmabil?

Varebil

En varebil er kendetegnet ved at den er registreret på enten gule nummerplader eller papegøjeplader (hvid med gul afmærkning)

Guleplader

Kendetegnes ved at være en varebil som er indrettet til transport af gods, fx varer og værktøj med totalvægt på højst 4 t. Bilen skal have et synligt virksomhedsnavn og cvr-nummer på siden.
Skatte- og momsmæssigt er der 2 kategorier som er vigtige at få defineret. Er bilen specialindrettet eller er den ikke specialindrettet. Definitionsmagten hviler alene hos SKAT. Dog har man mulighed for at få foretaget en bindende vurdering af sin bil fra Skat. Vi anbefaler dette hvis der er tvivl.

Læs også Kørsel på gule plader - Hvad anses ikke som privat kørsel?

Specialindrettet

Generelt kan man sige at de punkter som taler for at bilen er specialindrettet er:

 • Tale om et større køretøj

 • Tale om en kassevogn

 • Der er ikke sideruder i køretøjets varerum

 • Der er som følge af et erhvervsmæssigt behov indrettet mange fastspændte reoler, der fylder det meste af køretøjets lastrum

 • Køretøjet er ud over de fastspændte reoler også fyldt med nødvendigt værktøj og materialer

 • Køretøjet er beskidt som følge af den erhvervsmæssige brug

 • Køretøjet lugter ubehageligt som følge af den erhvervsmæssige brug

 • Der er indrettet erhvervsbetingede installationer på sædet ved siden af føreren

 • Køretøjet bærer generelt præg af erhvervsmæssig anvendelse

Ikke specialindrettet

Disse punkter taler imod at bilen bliver vurderet som værende specialindrettet:

 • Køretøjet er smart og minder om biler, der normalt anvendes privat

 • Der er sideruder i køretøjets varerum

 • Køretøjet er rent og pænt indvendig, så man ikke behøver arbejdstøj for at køre i den

 • Køretøjet er en ladvogn uden nogen eller kun begrænset specialindretning

 • Der er ikke et erhvervsmæssigt behov for køretøjets indretning

 • Der er ikke erhvervsmæssigt behov for at medbringe det pågældende værktøj m.v.

 • Køretøjet har firehjulstræk uden at den erhvervsmæssige brug nødvendiggør dette

 • Køretøjets normale anvendelsesområde svarer ikke til den erhvervsmæssige anvendelse

Papegøjeplader

Papegøjepladebiler er i udgangspunktet en normal varebil på gule plader som bruges til privatkørsel. Hvis du vælger at indregistrere varebilen til blandet privat/erhvervsmæssig kørsel, skal du betale moms af hele indkøbsprisen på varebilen, men kan trække den løbende driftsmoms på de kørte erhvervs kilometer fra. Her er det vigtigt at man fører regnskap over de kørte kilometer i form af en kørebog.

Læs også Betaling af privatbenyttelsesafgift betyder ikke en gratis tur, når der køres på papegøjeplader

Firmabil

En firmabil er et køretøj som bliver stillet til rådighed for den ansatte af virksomheden. Hvis der kan køres privat i bilen er det per definition "fri bil til rådighed" og man skal derfor betale skat af bilens værdi plus et miljøtillæg. Det har ingen betydning hvor meget der bliver kørt i bilen.

Hvis du ønsker at få et bedre overblik brug av firmabiler til privatbrug og kørsel i firmaregi, så prøv vores systemer for kørebog og flådestyring med GPS tracking og chauffør identifikasjon - Driver ID.