dk traffic

Kørsel på gule plader – Hvad anses ikke som privat kørsel?

Kender du til reglerne om lovlig kørsel på gule plader, som ikke er erhvervsrelateret? Lad os gennemgå dem med dig.

Oversigt over tilladt kørsel, som ikke anses for privat kørsel på gule plader
  Ikk-specialindrettet Specialindrettet
Ubegræanset kørsel mellem bopæl og arbejdsplads   X
Svinkeærding op til 1.000 km per år er tilladt.   X
Kørsel mellem bopæl og midlertidig arbbejdplads X X
Spisning og afhenting af mad i arbejdstiden X X
Afhenting/Afsætning af kollegaer X X
Bilen må medbringes på bopæl i forbindelse med vagtordning X X
Køb af 20 dagsbeviser til orivatkørsel per år. X X
25-dages regel tilladt X X

 

Som mange måske ved, er det ikke tilladt at køre privat i en gulpladebil. Spørgsmålet er så, hvad der er tilladt, uden at det defineres som privatkørsel.

I firmabiler på gule plader vil man typisk skelne mellem køretøjer der er specialindrettede og de som er ikke-specialindrettede. Så hvis du vil køre efter reglerne som er gældende for specialindrettede køretøjer, bør du sikre dig at din bil er specialindrettet, og at der er et godkendt behov for at køre i en specialindrettet bil.

Så lad os få svarene på nogle af de typiske spørgsmål om kørsel på gule plader. Har du ikke tid til at læse så kan du her se vores elektroniske kørebog med GPS tracking, som hjelper med at holde styr på både privatkørsel og firmakørsel.

 

Kørsel i en gulpladebil, ikke- specialindrettet (op til 4 ton)

Må firmabilen køres mellem bopæl og arbejdsplads? Kørsel mellem bopæl og arbejdsplads er i realiteten privat kørsel. Dog er der visse undtagelser for hvornår at køretøjet kan medbringes til bopæl, eller køres mellem bopæl og arbejdsplads:

  • Midlertidige arbejdspladser: Hvis du kører mellem bopælen og en midlertidig arbejdsplads, skal du være opmærksom på at du overholder reglerne for hvad som betegnes som en midlertidig arbejdsplads, og at arbejdspladsen kun kan betegnes som midlertidig i 60 arbejdsdage inden for de foregående 12 måneder. Så dermed kan 60-dage reglen komme i spil her.
  • Spisning og afhentning af mad: Køretøjet kan benyttes til kørsel til spisning eller afhentning af mad.
  • Afhentning af kollegaer: I tilknytning til kørslen mellem hjem og arbejde kan der afhentes/afsættes kollegaer, når arbejdsgiveren beordrer det. Dette kan gøres både mundtlig og generelt.
  • Vagtordninger: Bilen må gerne medbringes til bopælen i forbindelse med en vagtordning, da dette ikke anses som privat kørsel. Du skal dog være sikker på at du overholder reglerne for hvad der anses som en reel tilkaldevagt, for at være en vagtordning. Du bør også sikre dig at bilen ikke står på din bopæl, når du ikke har vagt.
  • Dagsbeviser til privatkørsel (20-dages regel): Du kan købe 20 dagsbeviser til privat kørsel per år. Et dagsbevis gælder i et døgn.
  • 25-dages reglen: Du må undtagelsesvis gerne køre mellem bopæl og arbejde op til 25 gange, når bilen efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt/dagen efter at bilen har været anvendt erhvervsmæssigt. Her bør du sikre dig, at der er et reelt erhvervsmæssigt behov for at bilen medbringes til bopælen, så det ikke anses som privatkørsel. Du bør også være opmærksom på at hver tur mellem bopæl og erhverv medregnes, og at det ikke er per dag.

Kørsel i en gulpladebil som er specialindrettet (op til 4 ton).

Specialindrettede køretøjer er biler der almindeligvis er egnede som en privat bil, men som på grund af indretningen, ikke er egnet til at træde i stedet for en privat bil. Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer anses for foretaget i virksomhedens interesse med fradrag. Så dermed må en specialindrettet bil godt medbringes mellem bopæl og arbejdsplads, også selvom der ikke er tale om en midlertidig arbejdsplads. 60-dage reglen er ikke gældende som ved en ikke-specialindrettet bil.

Det er primært de samme regler der er gældende for Specialindrettet køretøjer som for Ikke-Specialindrettet, men i tillæg til at kunne køre mellem bopæl og arbejdsplads, uden at dette anses for privatkørsel, kan en specialindrettet bil også køre svinkeærinder på op til 1.000 km per år, som f.eks. at aflevere/hente børn eller handle. Små korte svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes ikke til de 1.000 km per år.

Korrekt dokumentering overfor SKAT?

Hvis du i dag ikke har nogen elektronisk kørebog, er du så sikker på at du kan dokumentere overfor SKAT, at du ikke kører privat, og at du overholder gældende regler for kørsel på gule plader?

ABAX hjælper gerne med rådgivning omkring gældende skatteregler og information om hvordan ABAX Elektroniske kørebog med GPS tracking kan hjælpe dig med at sikre, at du har den rette dokumentation tilgængelig til enhver tid. Kontakt gerne vores kundecenter ved at udfylde formularen nedenfor eller ring på 22 40 66 00. 

Kom i gang i dag

Prøv vores sporingsenheder, og få den bedste dækning på markedet

Se vores løsninger