ABAX

Regler för trängselskatt i Göteborg och Stockholm 2023

De senaste reglerna för trängselskatt i Göteborg och Stockholm 2023, med information om tider och kostnader. ABAX hjälper dig!

Lin Nordström
En bror med bilar

Regler för trängselskatt 2023 i Göteborg och Stockholm

  • Trängselskatt ska betalas för körning som sker måndag – fredag, mellan klockan 06.00 – 18.29

  • Helgdag, dag före helgdag och juli månad är avgiftsfria

  • Avgiften varierar under dygnet och är dyrast under högtrafiktider

  • Trängselskatten kan inte bli högre än 60 kronor per dag (Göteborg) och 135 kronor (Stockholm) i högsäsong (105 kronor i lågsäsong)

  • Trängselskatt för privat körning ska redovisas separat

  • I Sundsvall och Motala betalar du infrastrukturavgift istället för trängselskatt

Den fördelaktiga flerpassageregeln gäller endast i Göteborg och innebär att du kan passera hur många betalstationer du vill under 60 minuter, men du beskattas endast för passagen med det högsta beloppet.

Trängselskatt i Backa, Göteborg - undantagsregel

Kör du i Backa i Göteborg kan ta du ta del av undantagsregeln om du endast passerar en eller flera betalningsstationer för trängselskatt (nummer 17 – 21), eller en eller flera kontrollstationer. Då behöver du inte betala trängselskatt. Passerar du däremot både en trängselskattpassage och en kontrollstation under 30 minuter gäller dock inte undantagsregeln.

Trängselskatt i Stockholms innerstad och Essingeleden

I Stockholm finns trängselskattpassager i innerstaden och på Essingeleden. Trängselskatten är något högre per timma i innerstaden, jämfört med Essingeleden. I övrigt gäller standardreglerna för trängselskatt.

ABAX senaste teknologi anpassar sig efter alla specialregler över hela Sverige och samlar din trängselskatt direkt i din elektroniska körjournal - och skiljer på privatresor och tjänsteresor för att göra din vardag enklare.

Infrastrukturavgift i Motala och Sundsvall

I Motala och Sundsvall betalas infrastrukturavgift istället för trängselskatt. Avgiften på 5 i Motala och 9 kronor i Sundsvall tas ut alla dagar, dygnet runt. Beloppet gäller personbil, lätt lastbil och buss. Kör du tung lastbil är avgiften högre.  

Infrastrukturavgifter samlas i ABAX körjournal på samma sätt som trängselskatten - du får full kontroll över alla kostnader och tider. Mer information här!

Få alla tips för skattehantering 2024. Ladda ner gratis skatteguide nu!