ABAX

Tolkning av ringa omfattning

Vad betyder ringa omfattning? Väldigt ofta får vi frågor om det verkligen är så kinkigt med att bara köra privat endast i ringa omfattning enligt Skatteverket.

Fanny Anselin
car keys on table outside with greenry in the background

När vi har information till våra kunder eller andra parter så dyker det väldigt ofta upp frågor kring tolkningen av vad som menas med ringa omfattning. Skatteverket är väldigt tydliga med att det är tillåtet att maximalt använda en företagsbil vid 10 tillfällen eller 100 mil per år och det spelar ingen roll vilket av dessa kriterier man först överstiger.

Räknas som förmånsbil vid mer än 10 tillfällen eller 100 mil årligen

Konsekvensen blir i vilket fall som helst att det blir en förmånsbil när man överträder någon av dessa bestämmelser. För att påvisa att regelverket även i verkligheten tolkas väldigt snävt efter skatteverkets riktlinjer så vill jag hänvisa till nedanstående dom som exemplifierar detta på ett väldigt tydligt sätt. I detta fall rör det sig om ett företag som enligt skatteverket har kört 109 mil privat under ett år. I detta fall är det endast 9 extra mil under ett år som har medfört att det finns en bilsförmån.

Målnr 6897-14

Domdatum 2015-05-29

Kammarrätten i Göteborg

Ett företag har påförts arbetsgivaravgifter för bilförmån av Skatteverket, med hänvisning till begränsad information i körjournal, felaktiga uppgifter om privat nyttjande och bilens mätarställning. Kammarrätten håller med.

Företaget menar att när det gäller bilförmånen så är körjournalen korrekt. På varje rad finns en notering om antingen plats, kund, leverantör eller besöksställe.

Samtliga körningar utom en resa till Sälen, 98 mil tur och retur, är avsedda för verksamheten.

Företaget menar att en resa till Landvetter flygplats var arbetsrelaterad, vilket framgår av ett intyg från ett annat företag. Även en annan resa till Sälen var arbetsrelaterad. Resans syfte var kickoff och planeringsmöten.

Vid kontrollbesiktning har Bilprovningen angivit bilens mätarställning till 54 466 km. Företaget hävdar att det med största sannolikhet beror på en felaktig inmatning. Det handlar om samma siffergruppering som företagets notering samma dag, 51 113. Vid påföljande verkstadsbesök och besiktning stämmer Bilprovningens uppgifter om mätarställningen överens med företagets.

Privata resor med företagsbilen

Skatteverkets kommentarer är att företaget först uppgett att bilen använts för privata resor vid två tillfällen, med en sammanlagd körsträcka om 109 mil. Man har sedan ändrat uppfattning om resan till Landvetter. Intyget från det externa företaget kan inte tillmätas något större värde, om inte företaget kan presentera bevisning i form av fakturakopia för flygbiljetten eller annan handling som klart visar vem som flugit och var.

När det gäller Bilprovningen säger företaget att i samband med besiktningen uppgavs mätarställningen till 54 466 km men enligt körjournalen hade bilen körts 51 113 km. En differens på 3323 km. Att det är fråga om en omkastning av siffror har Skatteverket svårt att se. Detta medför att körjournalens bevisvärde kan ifrågasättas då det inte gjorts någon korrigering av journalen efter besiktningen.

Ärendet har överklagats till Kammarrätten, som menar att det framgår i två svar till Skatteverket att företaget uppgett att bilen använts privat vid två tillfällen, en uppgift som företaget ändrat i efterhand. Den sammanlagda körsträckan har uppgått till knappt 110 mil. Dessutom är uppgifterna i körjournalen allmänt hållna och innehåller begränsat med information om körningarna.

Kammarrätten anser att bilförmån föreligger och att arbetsgivaravgifter ska påföras bilförmånen.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?