ABAX

Tjänsteställe enligt Skatteverket och kollektivavtal

Det är inte helt ovanligt att kollektivavtalen och Skatteverkets regler säger mot varandra - så är det i fallet med tjänsteställe. Men vem ska man egentligen lyssna på? För gör man fel så riskerar man faktiskt en skattesmäll.

Fanny Anselin

Jag tänkte börja den här "guiden" genom att reda ut ett av de mest centrala begreppen. Tjänsteställe. För er trogna läsare kommer ni säkert känna igen detta ganska mycket - det har nämligen varit en återkommande fråga, både till bloggen och även ute på kundbesök.

Elektronisk körjournal i bygg- och hantverksbranschen

De flesta av våra kunder jobbar inom bygg och hantverksbranschen. I flera av dessas kollektivavtal står det att man som arbetare har tjänstestället i hemmet. Men bestäms det verkligen där?

Svaret är nej på den frågan. Ett tjänsteställe går inte att förhandla fram eller bestämma. Ett tjänsteställe baseras på vart du faktiskt jobbar och hur du rör dig. Det man istället får kika på är inkomstskattelagen, närmare bestämt 12 kap 8§. Men jag ska inte tråka ut er med ren lagtext, utan använda mig av lite lättare svenska.

När man bestämmer tjänsteställe så finns det tre olika regler. Huvudregeln, alternativregeln och undantagsregeln. Man börjar alltid med huvudregeln, och går sedan vidare ner om man inte uppfyller den.

1. Huvudregeln: Du har ditt tjänsteställe där du spenderar huvuddelen av din tid.

Med andra ord, alla kontorsarbetare eller arbetsledare som jobbar på ett kontor eller liknande har sitt tjänsteställe där de spenderar huvuddelen av sin tid, även fast man är ute en del på vägen. Den här är ganska tydlig, och säger sig själv till stor del.

Har du istället ett "fältjobb" och sällan är på kontoret? Då kommer vi till nästa bit.

2. Alternativregeln:

a. Ditt tjänsteställe är där du hämtar/lämnar material eller påbörjar/avslutar arbete.

b. Om du besöker arbetsgivarens lokal mer än en gång i veckan resulterar det i att tjänstestället är i den lokalen.

9/10 kunder som jag besöker faller under denna regel. Även om man jobbar mycket ute på fält, som elektriker, städare, byggarbetare eller säljare så brukar man besöka arbetsgivarens lokal mer än en gång i veckan. Detta innebär att man då får sitt tjänsteställe i den lokalen.

Har du inget ställe du besöker i den utsträckningen, eller kanske bara max en gång i veckan, då gäller:

3. Undantagsregeln: Tjänstestället är i bostaden.

Vad innebär då detta med tjänsteställe?

Många brukar då säga "jaha, då får jag väl börja parkera på kontoret då…". Men så är det nödvändigtvis inte. Resor mellan bostaden och tjänstestället är privatresor. Gör man detta då vid mer än tio tillfällen eller kör över 100 mil så är det faktiskt full beskattning som gäller.

Men om man vill ta hem bilen så finns det vägar att göra detta, utan att behöva beskattas för bilen. Resor mellan hemmet och en grossist/kund/byggplats är i regel tjänsteresa. Samma gäller också omvänt. Detta innebär att om man börjar dagen hemma, åker direkt ut till en kund och utför arbete så är det en tjänsteresa. Fortsätter man sedan dagen med att åka in till kontoret/lagret och hämtar material och nya uppdrag så är även det tjänsteresa. Eftermiddagen bör då spenderas ute hos en kund innan man åker hem. Följer man den mallen är alla resor tjänsteresor.

Jag skulle kunna spinna vidare på det här inlägget och gå in i detaljnivå i vissa områden. Men jag ska försöka hålla dessa till grunden så att jag inte tappar allt för många läsare. Har ni specifika frågor eller funderingar, lämna en kommentar, skicka ett mail eller ring så ska jag besvara dessa.

Ps. Visste du att ABAX Körjournal dokumenterar alla dina bilresor automatiskt? Ett måste för bilister som alltid vill vara trygga vid en skatterevision.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?