ABAX

Skatteåret 2023 - Servicebil, förmånsbil och privatbil

Skattepliktiga företag och verksamheter ska lämna deklaration och verksamhetsberättelse och sista dag för att lämna deklaration med bilagor är 31 maj 2023.

Marie Lislott

Men vilka skatter gäller och vad gör man med körjournalen? Här har vi sammanställt och skrivit en enkel och smidig skatteguide över vad du som anställd eller verksamhetsledare bör veta när det kommer till skatter på servicebilar, tjänstebilar och privata bilar.

Viktigt att veta om är att Skatteverket arbetar enligt omvänd bevisbörda när det gäller användning av alla biltyper i arbetet, vilket betyder att du måste kunna bevisa att du har kört varje biltyp enligt deras olika regler. För detta krävs pålitlig dokumentation för varje resa.

Vilka körjournaler finns det på marknaden och vilken passar bäst för dig? Hur gör man med integritet och GDPR? Få svar på vanligaste frågorna från svenska företag, oavsett storlek på bilparken.

I denna skatteguiden får du svar på skattereglerna för:

  • Biltyper och beskattningsprofiler

  • Servicebil

  • Förmånsbil

  • Drivmedel och beskattning för förmånsbilar och privatbilar

  • Resor och fast tjänsteställe

  • Körjournal