ABAX

Företag släpper ut växthusgaser och sliter ut bilar

Det är inte bara vår planet som kan tjäna på att företag använder mobilitetsdata för att utnyttja sina fordon på ett smartare sätt. Mobilitetsföretaget ABAX hävdar att det kan också göra en verklig skillnad för företagens resultat.

Matias Rodriguez
HMS, klima og kostnadskutt: Dette er et kinderegg for bedriftens bilflåte

Nästan en tredjedel av Norges totala utsläpp av växthusgaser kommer från transporter. Och en stor del av utsläppen kommer från fordonsflottor, både inom offentlig och privat sektor.

Jørgen Johansson Skalleberg (35), Head of Insurance på ABAX, är övertygad om att mobilitetsdata kan revolutionera en stor del av transportsektorn redan idag.

– Mobilitetsdata kan hjälpa oss att använda både fordon och verktyg smartare, vilket kan förlänga livslängden, sänka underhållskostnaderna och göra försäkringarna billigare. Samma mobilitetsdata kan dessutom användas för att minska utsläppen av växthusgaser, säger Skalleberg.

Enligt Skalleberg handlar det framför allt om tre punkter:

  1.  Insikt i sin fordonsanvändning

  2. Förbättrat körbeteende

  3. Minskad tomgångskörning

Varubilar skrotas i förtid

När man tittar på mobilitetsdata från ett företags fordonsflotta, kommer man att kunna hitta en hel del användbar information. Dessa uppgifter kan användas för att sänka kostnaderna eller för att förbättra och trygga yrkesförares säkerhet.

– Data från företagens förarbeteende ger oss värdefull information. Sker hårda inbromsningar? Är det tvära svängar? Står föraren på gasen vid acceleration? Är det mycket tomgångskörning? Genom att ta fram denna information kan du anpassa körbeteendet, vilket i sin tur kan ge dig en bättre försäkring och minska behovet av underhåll utifrån hur du kör, säger Skalleberg.

Han berättar vidare att livslängden för en varubil i Norge idag är sexton år, men att man genom att använda insikt kan förlänga livslängden med 10-15 %. Här finns även stora lokala variationer. Livslängden för en varubil i västra Norge är mer än två år längre än Oslo, som är sämst i klassen. Där skrotas bilarna efter bara 13 år.

 I en tid med hög ekonomisk osäkerhet och ett stort behov av nedskärningar, lyfter Skalleberg mobilitetsdata som ett verktyg för offentliga besparingar.

– En norsk kommun med 50 000 invånare äger, leasar eller hyr cirka 350 fordon. Om vi kunde minska behovet för 10 procent av dessa genom smartare användning av mobilitetsdata, skulle det frigöra 3,5 miljoner kronor varje år, för bara den kommunen. Med det kan en kommun betala sex extra lärare, säger han.

Mobilitetsdata kan förhindra olyckor

Smart mobilitetsdata kan även användas för att förhindra olyckor på norska vägar.

Trafikolyckor påverkar inte bara plånboken utan även liv och hälsa. Hittills i år har över 100 liv gått förlorade och förra året skadades omkring 3 500 personer på de norska vägarna. En rapport har uppskattat att 40 procent av olyckorna inträffar med arbetsfordon.

Siffror visar att en hastighet på bara 1 km/tim leder till 3 % högre risk för en kollision med personskador och 4-5 % ökad risk för dödsolyckor.

Enligt Skalleberg är detta en av de viktigaste sakerna som ABAX arbetar med.

– Att jobba med teknik som kan bidra till att minska antalet olyckor på norska vägar, är en av de saker som känns mest givande för mig. Det handlar ofta bara om små justeringar, men det kan betyda mycket för förarnas säkerhet och hälsa.

Vill få norrmännen att dra ner på tomgångskörningen

När det kommer till tomgångskörning, ligger Norge i topp.

Danskarna lämnar fordonet på tomgång i knappt 18 timmar i genomsnitt. I Norge var antalet tomgångstimmar i genomsnitt mer än 35 timmar per fordon.

Det motsvarar nästan 320 000 timmar varje år eller 36,5 års tomgångskörning på bara 12 månader.

– Det säger sig självt att detta inte är bra för CO2-kontot. Men det många inte tänker på, är att det även påverkar företagets resultat, säger Skalleberg och nämner ett konkret exempel.

– En av våra kunder, en svensk kommun med en flotta på 800 bilar, började använda mobilitetsdata för att kartlägga tomgångskörningen. De minskade 2 096 timmars tomgångskörning i månaden till 505 timmar! Detta motsvarade en kostnadsminskning på 48 963 kronor i månaden. Så här finns helt klart pengar att spara för företag och den offentliga sektorn, säger Skalleberg.

Tomgångskörning är för övrigt olagligt i Norge, enligt den norska vägtrafiklagen, och kan leda till böter.

Skalleberg säger vidare att mobilitetsdata kan bidra till mindre svinn med verktyg, eftersom man kan spåra var verktyget har varit och var det finns nu. På så sätt kan man undvika att lägga onödig tid på att leta och göra småköp, och Skalleberg tror att dessa små steg totalt sett kan göra hela skillnaden.

– Den största fördelen med mobilitetsdata kommer när du ska fatta viktiga beslut för ditt företag, både på månads- och årsbasis. Data över längre tidsperioder kan hjälpa dig att belysa problem som du kanske inte visste att du hade, så att du kontinuerligt kan göra betydande förbättringar, avslutar han.

Läs mer om hur mobilitetsdata kan ge dig bättre kontroll här.

Tre punkter som mobilitetsdata kan bidra till:

1. Få billigare och rättvisare försäkringar baserade på hur du kör, inte hur någon som använder allmän statistik antar att du brukar köra

2. Minska tomgångskörningen som ger onödiga kostnader och CO2-utsläpp

3. Minskar skador och olyckor och alla samhällskostnader som följer av dem

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?