ABAX

Deklaration 2023 - viktiga avdrag för bilkörning i tjänsten

Deklarationsdags för dig som kör bil i tjänsten! ABAX skatteexpert Mats Gråberg tipsar om lönsamma avdrag att fylla i självdeklarationen 2022.

Fanny Anselin

När vi är ute och träffar befintliga och blivande kunder den här tiden på året, är det många frågor som dyker upp kring vilka avdrag man har möjlighet att göra för sina bilresor. Därför har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får!

Deklarera avdrag för bilresor med egen bil och förmånsbil

Om du reser till och från arbetet med bil kan du få avdrag om avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst 5 kilometer och du dessutom har gjort en tidsvinst på minst 2 timmar per dag för fram- och återresan, jämfört med om du åkt kollektivt. Om det saknas kollektivtrafik och är minst 2 kilometer till din arbetsplats är du också berättigad att göra avdrag.

Du har även rätt till avdrag om du behöver bilen i ditt arbete.

För resor med egen bil beräknas dina utgifter till 18:50 kronor per mil. För resor med förmånsbil beräknas dina utgifter till 6:50 kronor per mil om bilen går på diesel och till 9:50 kronor per mil om bilen går på annat drivmedel (till exempel bensin, el eller etanol). Om du betalar trängselskatt och eller infrastrukturavgifter på väg till arbetet så är även den kostnaden avdragsgiltig.
Kom ihåg att det endast är avdrag som är högre än 11 000 kronor som du får avdrag för. Det gäller inkomståret 2021 och 2022.

Ladda ner gratis skatteguide 2023

Hämta nu

Avdrag för reseersättning

Om din arbetsgivare har betalat dig för resor mellan bostad och ditt tjänsteställe (så kallad reseersättning) ska du ta upp ersättningen som lön. Du har sedan rätt till avdrag på samma sätt som om du själv hade haft kostnaden för resorna.

Elektronisk körjournal som bevis vid deklaration

Vid en skatterevision måste du kunna styrka dina resor och det gör du enklast med en elektronisk körjournal som automatiskt registerar dina resor och som skiljer på tjänsteresor och privatresor. 

Som kund hos ABAX är du alltid välkommen att kontakta kundservice om specifika skattefrågor, som sätter dig i kontakt med en av ABAX skattespecialister.  

Klicka här för att fylla i din deklaration hos Skatteverket.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?