Trängselskatt och infrastrukturavgifter

Från den 1 januari 2018 är trängselskatt och infrastrukturavgifter under privata resor inte inkluderade i bilförmånsvärdet. De nya förmånsreglerna för trängselskatt och infrastrukturavgifter ställer krav på dokumentation av dessa kostnader.

Körjournal för trängselskatthantering

Med ABAX elektroniska körjournal har du en enkel lösning på problemet

  1.  Med vår marknadsledande körjournal registrerar du resorna med trängselskattpassager.
  2.  I appen eller användargränssnittet lägger du till summan, eller trycker på knappen ”Föreslå trängselskatt”.
  3.  Enkel redovisning av trängselskattpassager och kostnader lagras och kan visas i rapportform, enkelt för ekonomiavdelningen.

Information om trängselskatt och infrastrukturavgifter

Från och med första januari 2018 har reglerna gällande förmånsbeskattning av trängselskatt och infrastrukturavgifter ändrats. De nya reglerna innebär att trängselskatt och infrastrukturavgifter som uppkommer under privata resor ska betalas av föraren eller förmånsbeskattas om företaget betalar de faktiska kostnaderna. Det ställer nya krav på dokumentation av infrastrukturavgifter. 

Dokumentera under privat- eller tjänstekörning

Förmånstagaren kommer behöva dokumentera och fördela antalet passager som sker i tjänst respektive privat. Det kan göras på flera sätt. Men det lättaste är att införskaffa ABAX elektroniska körjournal som registrerar och fördelar trängselskatten och passagerna under privat- och tjänsteresa.   

Mer ingående information om reglerna och beräkningsexempel kan ni läsa här.

Hör företaget E3K berätta om körjournalen från ABAX och tjänsten för trängselskatt: