Sponsorskap

Sponsorskap är en viktig del av våra externa kommunikation- och marknadsaktiviteter. Genom sponsring bygger vi relationer med nya och existerande kunder, våra anställda och med samhället i stort. För ABAX är det viktigt att våra sponsorsamarbeten matchar våra värderingar och visioner. Vi sponsrar både lokalt, nationellt och internationellt. ABAX Talents är ett nytt koncept med syfte att främja unga talanger inom sport och kultur. 

Intresserad av att bli sponsrad av ABAX? Kontakta oss: sponsorship@abax.no