Skatteregler för företagsbilar och privatbilar

SKATTEREGLER FÖR DIN BILTYP

Firmabil, företagsbil, servicebil, förmånsbil, yrkesbil, personalbil, poolbil och privatbil

Vi reder ut begreppen och reglerna kring definitionerna av olika fordon som används i företag, till exempel servicebilar och företagsbilar med förmånsvärde.

Skatteregler-foer-foeretagsbilar-och-privatbilar.jpg

 Ladda ner skatteguide här

Förklaring av biltyperna och skatteregler 

Om du anses ha en skattepliktig bilförmån av Skatteverket, läggs förmånsvärdet på toppen av av din bruttoinkomst, vilket resulterar i att den skatt som dras från din bruttolön blir för låg och du får en skattesmäll! Ofta får du också ett skattetillägg på 40% för att du undanhållit skatt till staten - om Skatteverket kan bevisa privat bilanvändning i mer än ringa omfattning.

Har företaget betalat bränslet får du även upptaxering för bränsleförmån, och kan du inte visa den privata körningen kan du åka på förmån för all körning. Skatteverket utgår då ifrån att du bara kört privat med firmabilen. Totalt kan det handla om mellan 50 - 150.000 kr som läggs på toppen av din inkomst. Passerar du gränsen för kommunal skatt blir det extra kännbart då den totala skatten på hela bruttolönen ökar.

Men kom ihåg, det finns en lösning - med en elektronisk körjournal kan du visa hur din firmabil använts och därmed slippa upptaxering och skattetillägg. 

Du kan också kolla förvånsvärdet av din bil hos Skatteverket.

Firmabil

Används övergripande om bilar som ägs och körs inom företaget, oftast utan förmånsvärde för brukare. Begreppet används ofta kopplat till bilar i serviceföretag och hantverksföretag.

Företagsbil

Används ofta som begrepp för bilar som ägs och används uteslutande inom företag, där brukare inte har förmånsvärde.

Servicebil

Används ofta som begrepp för bilar som ägs av företaget och används i serviceverksamheter. Brukare har i de flesta fall inget förmånsvärde om servicebilen används i tjänsten.

Förmånsbil

Bilar som ägs av företag där brukare betalar förmånsvärde för den privata användningen. Andra populära uttryck kan vara "leasingbil på firman"

Yrkesbil

En mer korrekt term för bilar som ägs av företag, används i företag och där brukare/ förare inte har förmånsvärde - under förutsättning att företaget kan dokumentera att ingen privat körning sker (förslagsvis med en elektronisk körjournal).

Personalbil 

Bilar som ägs/leasas av företag, men där brukare betalar alla kostnader (kostnadsneutralt för företag). Brukare betalar alltså alla kostnader (via bruttolöneavdrag) inkl. förmånsvärde av fri bil. Ofta ett dyrt alternativ (jmf med förmånsbil), positiva skatteeffekter via bruttolöneavdrag. Ofta kan ett billigt (skattemässigt godkänt) lån från företaget och privatköp vara ett bättre/ billigare alternativ.

Poolbil

Begrepp som används för bilar som ägs av företag/ organisationer och används av flera förare, oftast utan förmånsvärde för användare/ brukare. Poolbil som begrepp kopplas ofta ihop med servicebil, bruksbil och företagsbil. Poolbil används också ofta som begrepp i kommuner och landsting för gemensamma bilar som används i deras verksamhet. Poolbil har också blivit ett begrepp som används i bilpooler och bilkooperativ, där bilen ägs gemensamt av ett kollektiv och används av medlemmarna.

Privatbil/Egen bil i tjänsten

Begrepp för bilar som ägs privat och körs i verksamheter/ företag mot milersättning, bilersättning.

Mer information från Skatteverket om regler kring företagsbilar, förmånsbeskattning, regler och användning. 

Vill du få hjälp med skattereglerna för din biltyp?

Självklart hjälper vi till!

KOM I KONTAKT MED ABAX OCH FÅ PRIS FÖR KÖRJOURNAL