Mål, vision och värderingar

Möjliggöra affärsvärde genom ansluten data

Vi lever i en uppkopplad värld där insikter från data är en viktig resurs för att fatta bra affärsbeslut och utveckla nya affärsmöjligheter.

Vi är entusiastiska över datadrivna insikter.

På ABAX är vi entusiastiska över de datadrivna insikter som hjälper till att förenkla våra kunders vardag. När du är entusiastisk och vet vart du ska så kommer människor runt dig att vilja följa efter.

På ABAX fascineras vi av de värden som vi får genom data. Värden som väntar på att användas rätt. Det är dessa insikter som hjälper företag att öka effektiviteten, öka intäkterna och utveckla nya affärsmöjligheter. Data är råvaran för vår framtid. På ABAX är vi angelägna om att hjälpa företag att samla in relevant data och utnyttja den för att utveckla ett mervärde för sin verksamhet.

Vi skapar kundfokuserade lösningar.

Utan våra kunder skulle ABAX inte finnas – så enkelt är det. Det är därför vi sätter våra kunders behov och krav i centrum för vårt tänkande och våra handlingar. ​

Våra kunders försprång finns i deras redan befintliga data. På ABAX tar vi kundperspektivet och använder teknik och data för att utveckla lösningar för era dagliga utmaningar och möjligheter, och därmed för er affärsframgång. Enkla men kraftfulla lösningar som intuitivt kan bäddas in i ert dagliga arbete och därmed tillföra värde till er verksamhet dagligen.

Vi skapar affärsnytta genom innovativa idéer.

Vi letar alltid efter nya sätt att ta oss an en utmaning. Vi sammanför människor, teknik, data och idéer för att utveckla lösningar för morgondagen. Vi är nyfikna och omfamnar förändring.

Tillsammans med våra kunder och partners letar vi systematiskt efter nya sätt att utnyttja potentialen för befintliga affärer och nya affärsmöjligheter genom nätverk av objekt och data. För ömsesidig framgång.

Vi gör verksamheten hållbar.

Vi strävar efter att hitta lösningar som skapar fler möjligheter med färre resurser. Vi bryr oss om vår miljö, våra kollegor, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Genom vår öppna plattform och samarbetet med våra kunder och partners så skapar vi lösningar som kan utökas och utvecklas på lång sikt. Redan från start beaktas allas behov och krav och allas idéer inkluderas. Detta säkerställer att våra lösningar kan användas under lång tid och att investeringarna lönar sig.

Det är viktigt för oss att våra kunder kan utnyttja sina tillgångar och resurser effektivt och ansvarsfullt så att de kan använda dem säkert och effektivt och öka livslängden på sina enheter – vilket ger fördelar för deras lönsamhet och för vårt miljösamhälle i stort.

Vårt uppdrag - Möjliggöra affärsvärde från ansluten data

Vi lever i en uppkopplad värld där datainsikter är en viktig resurs för att fatta bra affärsbeslut och utveckla nya affärsmöjligheter.

ABAX översätter våra kunders behov till avancerade tekniklösningar som frigör potentialen från deras data på nya sätt. Tillsammans med våra kunder och partners verkar ABAX i ett omfattande ekosystem som genom samarbete och innovation kontinuerligt skapar lösningar som gynnar våra kunder på ständigt nya sätt.