ABAX och framtiden

Vi sammanför människor, teknik, data och idéer för att utveckla lösningar för morgondagens värld.

Vi omvandlar data från din verksamhet till värdefulla insikter och affärsmöjligheter. Vi strävar efter att hitta nästa perspektiv och använder teknik och data för att utveckla lösningar för framtidens utmaningar och möjligheter, för verksamheten, samhället och miljön.

ABAX Smart Mobility

Med ABAX kan du omvandla data till insikter som hjälper dig att sänka din totala kostnad för mobilitet och hantera ditt företag mer effektivt, vilket sparar tid, resurser och pengar. Sammanfattningsvis, ge dig trygghet.

Miljö

ABAX Smart Mobility ökar livslängden på ditt företags tillgångar. Med smartare användning av dina tillgångar kommer inte bara livslängden på dina tillgångar att öka, du slipper också ersätta förlorade verktyg och energiförbrukningen kommer att minska.

Optimering

Din verksamhet kan optimeras genom insikt. När du agerar på data kommer ditt företag att öka säkerheten inom din flotta och höja livslängden samtidigt som kostnaderna för underhåll och bränsleförbrukning kommer att sjunka.

Ekonomi

ABAX Smart Mobility kommer att gynna företagets ekonomi på många plan. Minskningen av bränsleförbrukningen är den första och mest uppenbara kostnadsbesparingen tillsammans med minimering av stilleståndstiden. Optimerandet av utnyttjandet och genom att lägga till datadriven försäkring och leasing så kommer den totala ägandekostnaden att minska.