Om ABAX

Teknologi förändrar hur världen fungerar och påverkar alla delar av vår arbetsdag. För ABAX innebär det att vi måste erbjuda smarta lösningar som förenklar ditt arbete, oavsett om du är i bilen, på kontoret eller ute på fältet. Därför är vårt Mission Statement ”Solutions provider for the connected workspace”.

Thumbnail

Våra tjänster hjälper kunder att vara uppdaterade, bli mer effektiva och spara pengar genom att erbjuda Internet of Things-lösningar (IoT) i världsklass. ABAX är det snabbast växande telematikföretag i Europa och fokuserar på att leverera IoT-lösningar som maximerar värdet för våra kunder.

Genom att erbjuda rörlighet, flexibilitet och användarvänlighet i våra tjänster och produkter tror ABAX på en uppkopplad, trådlös och integrerad IOT-domän som löser vardagsproblem för vår målgrupp. Våra smarta lösningar kommunicerar med varandra för att erbjuda kunderna maximal flexibilitet, rörlighet och en ledande telematikslösning.

Vår affärsmodell grundar sig på en SaaS-lösning (Software as a Service). Vi har byggt en fullständigt integrerad mjukvaruplattform som anpassar sig för framtidens innovativa lösningar. Vår hårdvara, mjukvara och våra produkter är utvecklade för att vara lätta att installera och använda.

På ABAX arbetar över 300 medarbetare inom försäljning, kundservice, marknadsföring, administration, kvalitet och utveckling. Vi har kontor i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna, Polen och England. Huvudkontoret ligger i Larvik, Norge.

Vision & Värderingar

THE DIFFERENCE IS ABAX™

Vi skiljer oss från våra konkurrenter i allt vi gör. Vår vision är att vara skillnaden för både våra medarbetare och våra kunder. Därför är företagets vision "The difference is ABAX™". Denna vision genomsyrar hela värdekedjan och vår interna och externa kommunikation.

För att stärka oss gentemot våra konkurrenter i en av världens snabbast växande marknader, är vår affärsmodell baserad på tre element: "People, Technology and Services".

Vi har organiserat ABAX som en planet eftersom det gör det möjligt för oss att på bästa sätt arbeta utifrån ”People, Technology and Products”. Detta gör oss flexibla och anpassningsbara – och håller oss i framkant när det gäller förändringar på marknaden. Att prestera och leverera på topp är också grunden i våra kärnvärden: "Lönsam, Först och Entusiastisk".

ABAX sociala uppdrag är: Solutions Provider for the Connected Workspace.

Historia

ABAX grundades 2003, men fokuset på elektroniska körjournaler kom till först under 2009 efter ett samarbete med företaget ETS (Electronic Tracking System).

2011 blev målet att skapa en gemensam, innovativ miljö för modern teknologi, produktutveckling, försäljning och spårningslösningar för både privatpersoner och företag. Idag har ABAX tagit en marknadsledande position inom telematiksindustrin genom att utveckla och leverera GPS-spårning, elektroniska körjournaler, system för utrustnings- och fordonskontroll samt mjukvara för projektledningssystem.

ABAX startade i Norge, men har snabbt expanderat till de övriga nordiska länderna och Europa. Huvudkontoret ligger i Larvik, Norge med flera kontor i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Polen och England. Vi har 300 medarbetare inom försäljning, kundservice, marknadsföring, kvalitet, administration, ekonomi och utveckling.

Med en tillväxt på 50 procent under 2015 blev ABAX utnämnt till det snabbast växande telematikföretaget i Europa av Berg Insight (Berg Insight, 15 september 2016). Tillväxtresan skedde genom en kombination av organisk tillväxt, höga försäljningssiffror, lönsamt arbete och nya uppköp. 

Den 6:e juni 2017 fick ABAX nya ägare. Tidigare ägaren Norvestor Equity AS sålde ABAX för 1,8 miljarder SEK till Investcorp.

ABAX ägs idag av det globala investmentbolaget Investcorp.

ISO-certifierade

VÅR KVALITETSPOLICY 

ISO 9001 är pelaren inom ISO-familjen och fokuserar på kvalitetssäkring. ABAX ska leverera en stabil, hög kvalitet till våra kunder, för att därigenom säkerställa en hög grad av kundtillfredsställelse. Vi ska uppfylla kraven som ligger till grund för ISO 9001, 14001 och 27001, för att ge kunderna tryggheten i att de handlar med en seriös och ansvarstagande leverantör som tar hänsyn till kundernas behov av förväntad kvalitet, miljöansvar och säkerhet kring kundernas data.

Vår kvalitetsnivå ska hålla en förnuftig avvägning mellan kundnöjdhet, medarbetartillfredställelse och kostnader.

Kvalitetsmål för ABAX

ABAX ska ha de mest nöjda medarbetarna bland företag inom vår marknad, med > 80 % tillfredsställelse.
Klimat- och trivselsundersökning ska ske två gånger per år.
ABAX ska ha > 80% nöjda kunder.
KTI/ kundundersökning ska ske 1engång per år.   


VÅR MILJÖPOLICY


ISO 14001 fokuserar på miljösäkerhet. ABAX vill bidra till miljön på ett positivt sätt och arbetar därför enligt denna ISO-standard.

På ABAX tar vi hänsyn till miljön i hela vår verksamhet. Vi kommer alltid att försöka minska vår negativa påverkan på miljön och använda våra möjligheter att påverka i en positiv riktning.

Detta gör vi genom att:

Ha kunskap om miljöpåverkan av vår verksamhet - allt från produktutveckling, distribution, användning och slutligen återvinning.
Värdera miljöfrågor vid utveckling av nya produkter och tjänster.
Betona miljöfrågor inom logistik och val av samarbetspartners.
Göra våra kunder medvetna på sina utsläpp av växthusgaser.
Uppfylla alla relevanta lagstadgade krav.
Övervaka våra miljöprestationer och ständigt sätta upp nya mål att sträva mot.   


VÅR SÄKERHETSPOLICY

ISO 27001 fokuserar på informationssäkerhet. Vi registrerar och förvarar information åt våra kunder. Detta räknas som personlig information och måste behandlas utifrån integritetsregler och förvaras på säkrast möjliga sätt. Genom att uppfylla denna standarden säkerställer vi metodiskt och medvetet arbete för att uppfylla informationssäkerhet. Genom att anpassa oss till ISO 27001 har vi tagit fram flertalet mål för att hålla hög nivå av informationssäkerhet i hela verksamheten.

Målsättningen med informationssäkerhet i ABAX är:

Inga överträdelser som påverkar personuppgifter i våra produktionssystem
Drifttid i produktionssystem över 99,5 %
Vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom dessa områdena för att våra kunder ska vara trygga med att vi är en seriös aktör med kundfokus. ABAX är en leverantör som inte bara gör saker rätt, utan också gör de rätta sakerna. 

The difference is ABAX™

ABAX affärsmodell är baserad på tre viktiga element som gör oss konkurrenskraftiga och ger oss en unik marknadsposition: People, Technology and Services.

PEOPLE

Vi är ett mångfaldigt och dedikerat team. Åldern på våra medarbetare sträcker sig mellan 18 och 70 år, och vår sjukfrånvaro är lägre än tre procent. Detta är delvis för att vi starkt tror på att om vi tar hand om våra medarbetare så kommer de att ta hand om våra kunder. För att lyckas är det viktigt att alla medarbetare förstår och lever enligt företagets uppdrag, vision och värderingar i sina dagliga arbetsuppgifter. Varje anställd på ABAX ska ha kul på jobbet och samtidigt bli lite bättre för var dag som går. Vi gör vårt allra yttersta för att ha tillfredsställda medarbetare – både på jobbet och på deras fritid. Eftersom vi är övertygade om att nöjda medarbetare i gengäld kommer att leverera bättre service, och det i sin tur resulterar i en bättre kundupplevelse för dig som vår kund.

TECHNOLOGY

ABAX-enheten är vår hårdvarulösning. Detta är väl beprövad teknologi som kontinuerligt har uppdaterats och utvecklats under de senaste 10 åren i samarbete med Siemens och Telenor. Detta har lyft vår teknologi till frontlinjen i vår industri. Det är en helhetslösning som fungerar på alla världens mobila nätverk och innehåller den senast tillgängliga GPS-teknologin. Kombinerat med vår radioteknologi innebär detta att ABAX kan använda alla tre positioneringsplattformar; GSM-positionering, radiopejling och GPS-positionering. Teknologin är dold och skyddad av vår hårdvara som är robust och vattentät.

SERVICES

Teknologi förändrar hur världen fungerar. Det sker i allt snabbare takt och påverkar alla delar av vår arbetsdag. För ABAX innebär det att vi konstant måste vara i framkant för att erbjuda smarta lösningar som förenklar din arbetsdag, oavsett om du är i bilen, på kontoret eller ute på fältet. Alla våra produkter är utvecklade för att möta specifika marknadsbehov, vara okomplicerade och lättinstallerade, samt väsentligt gynna kundernas verksamhet. ABAX både utvecklar och äger hela sortimentet av produkter och system. Alla produkter är ”plug and play”-lösningar för enkel installation av kunden själv.