Om ABAX

Teknologi förändrar hur världen fungerar och påverkar alla delar av vår arbetsdag. För ABAX innebär det att vi måste erbjuda smarta lösningar som förenklar ditt arbete, oavsett om du är i bilen, på kontoret eller ute på fältet. Därför är vårt Mission Statement ”Solutions provider for the connected workspace”.

Atle Bruce Karlsen and Morten Strand planting trees outside corbon neutral office in Larvik, Norway

ABAX är det snabbast växande telematikföretaget i Europa med egenutvecklad mjukvara och hårdvara av hög kvalitet. Våra tjänster hjälper kunderna att hålla sig uppdaterade, bli effektivare och spara pengar genom SaaS i världsklass (Software as service).

Vi utvecklar smarta lösningar som ger dig tillgång till hela arbetsplatsen, oavsett om du befinner dig i bilen, på kontoret eller ute på fältet.

Vår affärsmodell bygger på en SaaS-lösning (Software as a Service). Vi har byggt en helt integrerad programvaruplattform som kan anpassas till framtidens innovativa tjänster. Vår hårdvara, programvara är enkla att installera och intuitiva att använda.

Det sysselsätter över 350 anställda fördelat på försäljning, kundservice, marknadsföring, administration, kvalitet och inte minst produktutveckling. Vi är representerade i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Polen och England med huvudkontor i Larvik, Norge.

Vision & Värderingar

Vår värderingar

Enthusiastic har historiskt varit ett naturligt värde för ABAX, som är känt för sin sociala och roliga arbetsmiljö. Under försäljningsmöten och intern kommunikation möts nya idéer med en positiv attityd.

Innovative är det perfekta ordet för ett SaaS-företag som utvecklar all hårdvara och programvara själv. Med innovativa menar vi att vi alltid letar efter nya och smarta metoder som hjälper våra kunder att bli ännu mer effektiva.

Sustainable är ett nytt kärnvärde för ABAX och får mycket uppmärksamhet när vi utvecklar produkter. Vi vill hjälpa våra kunder att begränsa utsläppen. Dessutom arbetar vi med interna rutiner som förpackningar och att våra kontor kommer att vara mer hållbara mot vårt mål mot ett C02-neutralt 2022.

ABAX Mission

Ett mission beskriver det övergripande syftet med organisationen eller verksamheten och ska ge svaret på frågan: Vad är det främsta målet för ABAX?

Vi erbjuder hållbara lösningar av hög kvalitet som ger dig en fullständig överblick över alla dina värdefulla tillgångar.

ABAX Vision

Vår vision är avsedd att inspirera och vara ett långsiktigt mål inom företaget. 

Vår vision: Simply connected

Historia

ABAX grundades 2003, men fokuset på elektroniska körjournaler kom till först under 2009 efter ett samarbete med företaget ETS (Electronic Tracking System).

2011 blev målet att skapa en gemensam, innovativ miljö för modern teknologi, produktutveckling, försäljning och spårningslösningar för både privatpersoner och företag. Idag har ABAX tagit en marknadsledande position inom telematiksindustrin genom att utveckla och leverera GPS-spårning, elektroniska körjournaler, system för utrustnings- och fordonskontroll samt mjukvara för projektledningssystem.

ABAX startade i Norge, men har snabbt expanderat till de övriga nordiska länderna och Europa. Huvudkontoret ligger i Larvik, Norge med flera kontor i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Polen, Belgien och England. Vi har 350 medarbetare inom försäljning, kundservice, marknadsföring, kvalitet, administration, ekonomi och utveckling.

Med en tillväxt på 50 procent under 2015 blev ABAX utnämnt till det snabbast växande telematikföretaget i Europa av Berg Insight (Berg Insight, 15 september 2016). Tillväxtresan skedde genom en kombination av organisk tillväxt, höga försäljningssiffror, lönsamt arbete och nya uppköp. 

Den 6:e juni 2017 fick ABAX nya ägare. Tidigare ägaren Norvestor Equity AS sålde ABAX för 1,8 miljarder SEK till Investcorp.

ABAX ägs idag av det globala investmentbolaget Investcorp.

ISO-certifierade

VÅR KVALITETSPOLICY 

ISO 9001 är pelaren inom ISO-familjen och fokuserar på kvalitetssäkring. ABAX ska leverera en stabil, hög kvalitet till våra kunder, för att därigenom säkerställa en hög grad av kundtillfredsställelse. Vi ska uppfylla kraven som ligger till grund för ISO 9001, 14001 och 27001, för att ge kunderna tryggheten i att de handlar med en seriös och ansvarstagande leverantör som tar hänsyn till kundernas behov av förväntad kvalitet, miljöansvar och säkerhet kring kundernas data.

Vår kvalitetsnivå ska hålla en förnuftig avvägning mellan kundnöjdhet, medarbetartillfredställelse och kostnader.

Kvalitetsmål för ABAX

ABAX ska ha de mest nöjda medarbetarna bland företag inom vår marknad, med > 80 % tillfredsställelse.
Klimat- och trivselsundersökning ska ske två gånger per år.
ABAX ska ha > 80% nöjda kunder.
KTI/ kundundersökning ska ske 1engång per år.   


VÅR MILJÖPOLICY


ISO 14001 fokuserar på miljösäkerhet. ABAX vill bidra till miljön på ett positivt sätt och arbetar därför enligt denna ISO-standard.

På ABAX tar vi hänsyn till miljön i hela vår verksamhet. Vi kommer alltid att försöka minska vår negativa påverkan på miljön och använda våra möjligheter att påverka i en positiv riktning.

Detta gör vi genom att:

Ha kunskap om miljöpåverkan av vår verksamhet - allt från produktutveckling, distribution, användning och slutligen återvinning.
Värdera miljöfrågor vid utveckling av nya produkter och tjänster.
Betona miljöfrågor inom logistik och val av samarbetspartners.
Göra våra kunder medvetna på sina utsläpp av växthusgaser.
Uppfylla alla relevanta lagstadgade krav.
Övervaka våra miljöprestationer och ständigt sätta upp nya mål att sträva mot.   


VÅR SÄKERHETSPOLICY

ISO 27001 fokuserar på informationssäkerhet. Vi registrerar och förvarar information åt våra kunder. Detta räknas som personlig information och måste behandlas utifrån integritetsregler och förvaras på säkrast möjliga sätt. Genom att uppfylla denna standarden säkerställer vi metodiskt och medvetet arbete för att uppfylla informationssäkerhet. Genom att anpassa oss till ISO 27001 har vi tagit fram flertalet mål för att hålla hög nivå av informationssäkerhet i hela verksamheten.

Målsättningen med informationssäkerhet i ABAX är:

Inga överträdelser som påverkar personuppgifter i våra produktionssystem
Drifttid i produktionssystem över 99,5 %
Vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom dessa områdena för att våra kunder ska vara trygga med att vi är en seriös aktör med kundfokus. ABAX är en leverantör som inte bara gör saker rätt, utan också gör de rätta sakerna.