Offentlig verksamhet och elektronisk körjournal

Intresset för att digitalisera körjournalshanteringen ökar hos kommuner och offentliga verksamheter på grund av strikta skatteregler och effektiviseringsmöjligheterna som teknologin hjälper till med. Över 90 kommuner och kommunala bolag använder redan vår prisbelönade körjournal.

Elektronisk körjournal för Sveriges kommuner

ABAX är Nordens största leverantör av elektroniska körjournaler. Totalt finns våra enheter i över 240.000 bilar i åtta länder.

Några kommuner och kommunala bolag som använder ABAX: 

Nacka kommun 
Stockholm vatten och avfall
Borås stad
Strömstad kommun
Nässjö kommun
Perstorps kommun
Jönköpings kommun
Finspång kommun


Därför valde Strömstad kommun elektronisk körjournal från ABAX

Nässjö kommun sparar en miljon kronor

Med hjälp av administratörsgränssnittet i ABAX elektroniska körjournal kan vi nu se hur bilarna används. Utifrån det har vi gjort flera effektiviseringar och anpassat bilmodellerna efter avdelningarnas olika behov. Idag har vi rätt antal bilar, vi har rätt typer av bilar och bilarna används på rätt sätt.

Lars Stridh, fordonsansvarig, Nässjö kommun

Kommun installerade ABAX Triplog – gjorde besparingar på en miljon.

Upplever ökad kontroll och besparingar

Implementering av elektroniska körjournaler leder till ökad kontroll och ofta till stora besparingar, intygar våra kunder. Både genom att bilarna används mer effektivt och antalet bilar kan reduceras, men även genom att minska felaktigt användande. Din organisation får också ett system som minskar risken för upptaxering från Skatteverket på grund av att manuella körjournaler skrivs felaktigt eller inte alls.

Stora risker med upptaxering

Att bli upptaxerad på grund av ofullständiga körjournaler eller felaktigt bilanvändande kan innebär stora kostnader både för organisationen och föraren. Skatteverket kan kontrollera upp till sju år bakåt i tiden, samt att alla fordon som upptaxeras adderas på varandra. För den offentliga sektorn leder det inte sällan till stora mediala reaktioner och negativ publicitet på grund av att det upplevs som slöseri med skattemedel.

Så här skriver KPMG i en intern kontroll av Arvika kommuns fordonshantering

Utöver de bestämmelserna inom skatteområdet avseende körjournaler kan det, vid brister i den interna kontrollen, finnas risk för både ekonomisk skada och så kallad förtroendeskada där allmänhetens förtroende för kommunen kan påverkas negativt. Det är således av stor vikt att kommunen säkerställer att privat användande av kommunens fordon inte förekommer.

Artiklar om offentlig verksamhet med bristfällig kontroll
 


Upphandling

Vid upphandling av elektroniska körjournaler finns det viktiga aspekter att reflektera över vad gäller integritet, typ av hårdvara och kvalitet kontra pris. Vi märker ofta när vi är i kontakt med kommuner att man har påverkats av tidigare upphandlingar och därmed har med skallkrav som inte reflekterar organisationens verkliga behov. Ofta ställs krav på onödiga funktioner som endast utmanar användarnas integritet. Vi ser även specificering av hårdvarulösning som endast begränsar möjligheten till den bästa lösningen. Samt att upphandlingen inte prissätter kvalitet. Vilket kan leda till att man får en leverantör som inte kan leverera en långsiktigt fungerande produkt.

Körjournalens funktioner

Alla funktioner som den elektroniska körjournalen ska innehålla måste ha ett berättigat syfte för verksamheten som väger tyngre för arbetsgivaren än arbetstagarens intresse för skydd mot intrång i den personliga integriteten. Annars samlar man data om arbetstagaren som kränker dess integritet och bryter mot PUL. Därför är det viktigt att innan upphandlingen kartlägga vilka funktioner som verksamheten faktiskt har behov av.

Vår hårdvara

Vi tog tidigt beslutet att utveckla en egen typ av hårdvara, anpassad till behovet och förutsättningarna. Vi har 70 egna utvecklare som säkerställer systemets driftsäkerhet och utvecklar systemets funktioner för att möta efterfrågan och rådande lagstiftning.Vår elektroniska körjournal ABAX Triplog är en liten svart GPS-enhet som enkelt monteras på vindrutan med bilens batteri som strömkälla. Det gör att ABAX Triplog får den bästa möjliga mottagning till GPS-satelliter och mobilnät, samt att vi är oberoende av bilens egna känsliga elsystem via OBD-uttaget. ABAX Triplog är en liten och robust hårdvara som alltid levereras med livstids garanti.

Andra lösningar

Det har blivit allt vanligare med så kallade OBD-lösningar som samlar fordonsdata genom bilens OBD-uttag. Vi har valt bort OBD av ett flertal anledningar. Du kan läsa mer om riskerna med OBD-lösningen i länkarna nedan:

Eenewsautomotive.com - "German car industry plans to close OBD interface"
Tomsguide.com - "How Car Wi-Fi Dongles Could Lead to Disaster"
Digi.no - "Sett aldri en forsikringsplugg i bilen"

Support 24/7 och trygghet

Att implementera elektroniska körjournaler till en stor organisation innebär alltid anpassningar till kundens behov och förutsättningar. Då är det viktigt att leverantören kan ge den hjälp och support som krävs för att systemet ska fungera som tänkt, från början, och i framtiden.

ABAX är Nordens största leverantör av elektroniska körjournaler och har en finansiell stabilitet för ett långsiktigt och tryggt samarbete. Vår support är öppen dygnet runt och vi har resurser och rutiner för att snabbt kunna åtgärda fel som uppstår. 

Integritet och PUL

Av integritetsskäl ska varje funktion ha ett berättigat syfte som väger tyngre för arbetsgivaren än arbetstagarens intresse för skydd mot intrång i den personliga integriteten. Idag är det inte tekniken som sätter gränsen för vad man kan göra med ett system, utan vad som är förenligt med gällande lagstiftning. Vi har en tät dialog med Datainspektionen, Skatteverket och olika fackförbund.

Vår täta dialog med Datainspektionen gjorde bland annat att Datainspektionen 2014 ändrade sitt ställningstagande gällande införande av elektronisk körjournal. Datainspektionens nya ställningstagande innebär att samtycke inte behövs vid införande av elektronisk körjournal under förutsättning att systemet uppfyller vissa villkor.

ABAX system är utvecklat för att motsvara såväl Datainspektionens som Skatteverkets riktlinjer. På Datainspektionens hemsida finns information som är bra att ta del av inför ett införande av digitala körjournaler. Läs gärna Positioneringsteknik i arbetslivetwww.datainspektionen.se.

ABAX åtaganden mot personuppgiftsansvarig regleras i ABAX personuppgiftsbiträdesavtal.

Datainspektionen.se - Samtycke behövs inte för elektroniska körjournaler.

ABAX och GDPR

För ABAX har integritet och informationssäkerhet alltid varit en topprioritet, både på grund av rättsliga krav och marknadens efterfrågan. Vi ser GDPR som en bra möjlighet att styrka våra interna och externa system, så att våra kunder, partners och medarbetare vet att vi lagrar och behandlar vår data korrekt, och med den högsta standarden av integritet och informationssäkerhet. Alla våra produkter, processer och villkor uppfyller de riktlinjer och krav som kommer med GDPR.

Här kan du läsa mer om hur ABAX arbetar med GDPR.