Fordonskontroll

Fordonskontroll - webbaserat system som passar företag, kommuner, landsting och myndigheter i alla storlekar

Fordonskontroll är ett webbaserat system för fordonsadministration. Systemet riktar sig till företag, kommuner, landsting och myndigheter och passar en fordonsflotta innehållande allt ifrån ett tiotal fordon till flera tusen fordon