Gratis Excel-mall för körjournal

Här kan du ladda ner gratis excel-mall för att dokumentera tjänstekörning och privatkörning. Om det blir tidskrävande och krångligt att skriva för hand, kan du alltid kolla pris på elektronisk körjournal här.

Excel körjournal

LADDA NER GRATIS

EXCEL-MALL KÖRJOURNALSGUIDE SKATTEGUIDE
 

Vad säger lagen om körjournal?

I lagtext finns inget uttryckligt krav på att man måste skriva en körjournal. Vid en revision från Skatteverket görs en samlad bedömning där alla omständigheter vägs in – dock har rättspraxis visat att körjournal är ett viktigt bevismedel, och ser vi på rättsfallen så är det knappt ens någon som klarar sig utan.

En körjournal ska innehålla en utförlig beskrivning på hur fordonet har använts. Alla start och stopp med detaljerad information, är det myndigheten rekommenderar.

Men varför ska man egentligen föra en körjournal?

Svaret på frågan är lite olika, beroende på vilken typ av bil du har. Och med typ av bil syftar man inte på om det är en sportbil eller en lätt lastbil – utan snarare vem som äger den och hur den beskattas. I Sverige finns tre olika typer av bilar i arbetslivet: Servicebil, Förmånsbil och Privatbil. Vi ska nu ta en titt på varför man ska föra en körjournal för de olika biltyperna.

Körjournal för servicebil

En servicebil, även kallat företagsbil, arbetsbil, firmabil eller tjänstebil är ett fordon som man har för att underlätta i jobbet. Att köra en servicebil kostar ingen extra beskattning, men du får heller inte nyttja den privat i mer än det man kallar ringa omfattning.

Med ringa omfattning avses tio tillfällen eller 100 mil. Passerar man någon av gränserna måste förmånsvärde betalas, och det är här körjournalen kommer in i bilden. Vid en revision där de anställda kan använda en servicebil råder omvänd bevisbörda. Det är alltså upp till bilförarna och företaget att kunna styrka att man inte har kört bilen privat i mer än ringa omfattning. Har man inte bevis som styrker detta riskerar man dryga böter i form av upptaxering.

Körjournal för förmånsbil

En förmånsbil, även kallat tjänstebil eller företagsbil är ett fordon som företaget äger men får nyttjas privat av föraren i utbyte mot beskattning. När man har en förmånsbil betalar man redan skatt för bilen – så istället är det drivmedlet som kontrolleras vid en revision. De flesta som har förmånsbil har även ett drivmedelskort från företaget, så kallat fritt drivmedel. När man har det antar Skatteverket vid en revision att allt drivmedel har förbrukats för privatkörning – och det är upp till dig att bevisa motsatsen.

Har du eget drivmedelskort, split-kort eller löser bränslet på annat sätt? Läs mer om dina risker här.

Vad säger Skatteverket om din körjournal?

”I framför allt följande tre situationer är det bra att ha en detaljerad och noggrant förd körjournal, som visar hur bilen har använts. Det är viktigt att körjournalen förs löpande.

1.  Om du som ägare eller anställd i ett företag har dispositionsrätten till en bil måste du, för att undvika bilförmån, kunna visa att bilen används endast i ringa omfattning för privat körning. Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning vid högst 10 tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.

Tänk på att resor mellan bostaden och tjänstestället liksom hemresor på helger från annan ort normalt räknas som privata resor.

2.  Om du kör 3 000 mil eller mer i tjänsten med förmånsbil under kalenderåret. Du har då möjlighet att få en lägre bilförmån (75 procent av värdet).

I första hand är det din arbetsgivare som ska sätta ned bilförmånsvärdet. Om inte detta görs har du själv möjlighet att begära nedsättning av bilförmånsvärdet i din inkomstdeklaration. Det kan också bli aktuellt om du haft två eller flera arbetsgivare och körsträckan i tjänsten under kalenderåret inte uppgått till 3 000 mil hos någon av arbetsgivarna.

3.  Om du har fritt drivmedel i samband med bilförmån.

"Det är för dina privata resor som du blir beskattad för drivmedelsförmån under förutsättning att du kan visa hur mycket som du har kört i tjänsten. Kan du inte visa hur mycket du har kört i tjänsten blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel", förklarar Skatteverket.

En körjournal bör innehålla följande uppgifter för tjänsteresor:

  1. Mätarställning vid årets början
  2. Datum, mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade
  3. Ärende samt vilka platser/företag/kontaktpersoner du besökt
  4. Hur många kilometer du kört
  5. Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades
  6. Mätarställning vid årets slut

För privata resor räcker endast körd distans.

Här kan du se Skatteverkets exempel på hur en körjournal kan se ut.

Testa körjournalen ABAX Triplog 

Att skriva manuell körjournal är ganska omständligt, och de allra flesta lyckas inte sköta det perfekt. Men det finns enkla lösningar, med den elektroniska körjournalen ABAX Triplog skrivs detta helt automatiskt. Då slipper du allt extrajobb och slipper oroa dig att åka fast vid en revision av Skatteverket.