Exempel på olika typer av utrustning att spåra

1. UTRUSTNING OCH MASKINER MED EGEN STRÖMKÄLLA

Utrustning och maskiner med egen strömkälla som ABAX Equipment Control-enheten kan kopplas mot:

Image
Grävmaskin och släp

2. UTRUSTNING UTAN STRÖMKÄLLA

Utrustning utan egen strömkälla som ABAX Equipment Control-enheten kan kopplas mot:

Image
Container och plogmaskin

3. VERKTYG OCH BÄRBAR UTRUSTNING 

Verktyg och bärbar utrustning som du kan ta med dig och som lätt försvinner:

Image
Plogblad och sågmaskin

TILL SIDAN FÖR ABAX ERQUIPMENT CONTROL