Managing your construction business is easier with ABAX

Visste du att byggnadsarbetare varje år lägger 38 timmar på att leta efter sina verktyg?

Oavsett företagets storlek, kan det bli mycket dyrare än du tror att tappa bort eller förlägga utrustning. I genomsnitt letar byggnadsarbetare efter försvunnen utrustning 10 minuter varje dag. Det blir 38 timmar varje år – timmar av förlorad arbetstid!

Ringa när utrustning behövs

Att ta emot flera samtal om försvunnen utrustning från hantverkare är en stor del av många chefers arbetsdag. I de flesta scenarier vet varken chefen eller hantverkaren var det specifika verktyget finns.

Chefen måste lämna sitt kontor och sina dagliga uppgifter för att gå till lagret och leta efter det efterfrågade verktyget. Utrustningen blir inte bara försenad, i de flesta fall hittas den inte vilket leder till att ny utrustning köps.

Att leta efter försvunna maskiner och verktyg har negativa konsekvenser, leder till minskad produktivitet samt förlorade potentiella intäkter. Ett system som kan tillhandahålla positionsbestämning och underhållsinformation för alla maskiner och verktyg, samt även inkluderar företagets fordonsflotta är att föredra, vilket leder till insparade kostnader och korrekt fakturaunderlag.

Läs mer om verktygsspårning

Vad är utrustningskontroll?

På ABAX erbjuder vi en tjänst som vi kallar utrustningskontroll. ABAX Equipment Control är en spårningsenhet med låg effektförbrukning, GPS och utbytbart batteri för verktyg som saknar strömkälla samt en enhet som passar utmärkt för maskiner med eget batteri. Enheten är robust och kan enkelt monteras på utrustningen.
 
Spårningsenheten har automatisk reservomkoppling till GSM-positionering i fall där den inte kan ta emot en lämplig GPS-signal för maximal tillförlitlighet.

Övervakar utrustning som saknar en intern strömkälla, som containrar, kompressorer, värmare och utrustning som står oanvända på ett lager. Enheten kan användas i flera år med hjälp av ett inbyggt batteri med lång livslängd och speciella strömbesparande konfigurationer.

Installationen är enkel, antingen med ett magnetfäste eller fast montering med en stålbur och skruvar som inte kan lossas. 

Anläggningschef förbättrade produktiviteten med 33 %

Vår brittiska kund JMC Construction använder ABAX-enheter för att optimera verksamhetsdriften och det har med största sannolikhet lönat sig. Jo och hennes team kan övervaka företagets fordon, sänka försäkringspremien och öka produktiviteten. JMC Construction har hittat en stulen skåpbil, de har även kunnat lokalisera samt få en total överblick över alla sina maskiner och verktyg, vilket har förbättrat produktiviteten med 33 % tack vare ABAX.

Fördelar för ett byggföretag

Det finns olika hårdvaror i vår produktlinje som även kan tillhandahålla realtidsdata. Detta kommer att göra slut på det ändlösa sökandet efter utrustning. Visste du att vi kan spåra utrustning med eller utan egen strömkälla så att du kan få en överblick över alla tillgångar?

  • Sparar tid och pengar på att hitta maskiner och verktyg
  • Logistikvärde, håll koll på maskiner och verktyg i lager och transit
  • Få en bättre översikt och kontroll över var tillgångarna finns
  • Händelser/meddelanden när maskiner och verktyg finns inom eller har lämnat ett definierat geofence
  • API för att integrera platsbaserade tjänster i externa backend-system
  • ABAX Equipment Control är enkelt att installera och har flera alternativ för att passa dina behov
  • Att utföra onödigt underhåll eller byta delar som inte behövs är både kontraproduktivt och kostsamt

Boka en gratis demo

Vi visar hur ABAX effektiviserar och underlättar i det dagliga arbetet.

Boka en tid