Skatteexpert-Mats-Graaberg.jpg

Vi önskar alla våra befintliga och kommande kunder en trevlig sommar!

Sommar och semester är ofta den optimala perioden för reflektion.

Vi har i dagsläget nästan 30 000 kunder som har bestämt sig för att det vill ha ordning och reda på sina fordon. Bilar och maskiner är ofta ett stort huvudbry för många företag och står dessutom för en stor del av företagens kostnader. När det gäller bilar så är det tyvärr fortfarande väldigt många som inte helt och hållet känner till vilka regelverk som gäller.

Saker som kan vara bra att reflektera över kan exempelvis vara:

  • Lever vi upp till de krav som skattelagstiftningen stipulerar?
  • Använder vi våra fordon på ett kostnadseffektivt sätt?
  • Kan vi göra förändringar i vår fordonsflotta för att minska bilarnas miljöpåverkan.

Det finns givetvis mycket annat att ta hänsyn till när det gäller företagets fordonspark. Eftersom vi på ABAX vill att Sveriges företagare skall känna sig trygga med att företagets fordon hanteras på ett bra sätt, så kommer vi fortsätta sträva efter att vara en stor informationskanal för de företag som har bilar.

Du kan alltid ta kontakt med oss dygnet runt så kommer vi att hjälpa dig med dina frågor. När du behöver komma i kontakt med oss ringer du vår kundtjänst på 021-448 44 44 eller gå in på vår hemsida, www.abaxsverige.se och skicka in dina frågor till oss.

Kör försiktigt där ute!

Mats Gråberg