Bostaden-som-tjaenstestaelle.jpg

Vi har ingen lokal så då är bostaden tjänsteställe?!

Detta är en väldigt vanlig tolkning och en eventuell missuppfattning av vad som kan betraktas som de anställdas tjänsteställe.

Vart är vårt tjänsteställe?

Att definiera var personalen har sitt tjänsteställe är den absolut vanligaste frågan vi får från våra kunder. Jag kan till att börja med att återigen förtydliga att det är de faktiska omständigheterna som avgör vad som är tjänstestället. Vad som står i anställningsavtal eller kollektivavtal kan reglera utgångsposition och ersättningar, men det är inte på något sätt styrande i vad som skall betraktas som tjänsteställe.

Krångligt regelverk

Regelverket kring tjänsteställe är egentligen ganska krångligt och de riktlinjer som finns på skatteverkets hemsida är inte alltid enkla att tolka. Men man skall alltid utgå från nedanstående regler, givetvis börjar man uppifrån och där man först hamnar är det som skall betraktas som tjänsteställe.

Huvudregeln: Där man utför huvuddelen av sitt arbete.

Alternativregeln: Om arbetet utförs under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden växlar brukar tjänstestället i regel vara den plats där den anställda hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter. Eller om man besöker arbetsgivarens lokal mer än en gång i veckan i snitt.

Undantagsregeln: Hamnar man inte i någon av dessa kategorier så är bostaden tjänsteställe.

En leverantör kan i normalfallet inte bli tjänsteställe

Alternativregeln

Många vill att bostaden alltid skall vara tjänsteställe för att underlätta användandet av företagets fordon. Dock är det av yttersta vikt att sätta sig in i regelverket för att säkerställa att man använder bilarna på ett korrekt sätt. Vi har många kunder som exempelvis hämtar material i en container eller på något lagerhotell och som gör bedömningen att de inte har någon lokal som de åker till - och därmed tror att bostaden är tjänstestället. Om man i snitt besöker containern eller lagerhotellet mer än en gång i veckan blir det dock en felaktig bedömning. För då hamnar man under alternativregeln eftersom detta kan jämföras med att besöka arbetsgivarens lokal mer än en gång i veckan. Ett tjänsteställe kan i praktiken vara exempelvis en parkeringsplats där man dagligen hämtar och lämnar sitt fordon.

Viktigt att tolka reglerna rätt

Eftersom alla resor man gör mellan sin bostad och sitt tjänsteställe är att betrakta som privata resor så är det väldigt viktigt att hålla koll på detta. Det finns även andra regler som styr när man har ett arbete där man vet att man skall vara på en och samma arbetsplats i minst två år.

Är ni det minsta osäkra på hur ni skall tolka detta med tjänsteställe så hör av er till oss på ABAX så skall vi hjälpa er att reda ut detta.

Kör försiktigt där ute

Mats Gråberg