Men in conteiner

Vi ändrar våra värderingar för att hålla jämna steg med tillväxten

Att ha en stark kultur, baserad på en tydlig uppsättning värderingar, är skillnaden mellan att överleva och att blomstra. ABAX expanderar som en internationell verksamhet och våra värderingar, mission och vision ska matcha våra mål som företag. Därför har ABAX beslutat att ändra vårt mission, vår vision och våra värden för att matcha vår nya identitet.

Ett företag är en levande andningsenhet som förändras över tiden och med en ny strategi mot 2022 vill vi vara tydliga på kärnan i vår kultur och strategiska ledning.

Att skapa ett mission och ett visionsförklaring som är specifikt för ABAX-satsningen hjälper vår verksamhet eller organisation att gå vidare och se till att alla anställda är på samma sida.

De fastställda kärnvärdena ger en tydlig strategisk inriktning för alla anställda som bygger grunden för vår kultur.

Metod

Värderingarna har arbetats med i flera workshops med en projektgrupp med en kombination av olika avdelningar och medarbetare med olika erfarenhetstid från ABAX.

 • Workshopformat 3 x 3 timmar.
 • Brainstorm baserat på inspiration från humörbrädet och en kreativ process.
 • Topp 3 alternativ för varje ämne
 • Distribuera detta till alla anställda via enkät och Podcast
 • Få feedback, input och avsluta.
 • Engagera dig internt

 

Värderingar ska leva i nuet

Att minska värderingarna och definiera dem hjälper medarbetarna att fokusera och styra varje beteende mer koncist.

 • Våra värderingar definierar ditt företags övertygelse och sammanför människor och bygger en gemenskap.
 • Företagets värden är inte bara ord utan en guide om hur människor arbetar och vad som förväntas av dem.
 • Organisationens kärnvärden påverkar både interna och externa angelägenheter.
 • De definierar inte bara hur anställda behandlar varandra utan också det beteende som förväntas gentemot kunder, partners och det bredare samhället.
 • Värderingar är bara användbara när de uttrycks i vardagligt beteende.

 

Enthusiastic har historiskt varit ett naturligt värde för ABAX, som är känt för sin sociala och roliga arbetsmiljö. Under försäljningsmöten och intern kommunikation möts nya idéer med en positiv attityd.

Innovative är det perfekta ordet för ett SaaS-företag som utvecklar all hårdvara och programvara själv. Med innovativa menar vi att vi alltid letar efter nya och smarta metoder som hjälper våra kunder att bli ännu mer effektiva.

Sustainable är ett nytt kärnvärde för ABAX och får mycket uppmärksamhet när vi utvecklar produkter. Vi vill hjälpa våra kunder att begränsa utsläppen. Dessutom arbetar vi med interna rutiner som förpackningar och att våra kontor kommer att vara mer hållbara mot vårt mål mot ett C02-neutralt 2022.

ABAX Mission

Ett mission beskriver det övergripande syftet med organisationen eller verksamheten och ska ge svaret på frågan: Vad är det främsta målet för ABAX?

Vi erbjuder hållbara lösningar av hög kvalitet som ger dig en fullständig överblick över alla dina värdefulla tillgångar.

ABAX Vision 

Vår vision är avsedd att inspirera och vara ett långsiktigt mål inom företaget.

Vår vision: Simply connected

Våra nya värderingar är faktiskt inte nya, det har varit med ABAX under en tid och är perfekt för vad vi gör, connecting the workspace.

Sandra Lindberg, Head of Corporate Communications

Hur kommer de nya värderingarna att implementeras internt?

- Varje avdelning kommer att ha avdelningsvisa workshops för att definiera vad de nya värderingarna betyder för varje avdelning i sitt dagliga arbete. Att lägga till personliga mål som matchar de nya värderingarna och att leverera enligt KPI: s företag växer och utvecklas, ibland kan det växa ut de kärnvärden som låg till grund, förklarar Lindberg.