Customer service 24/7

Våra kunder gör oss bättre

Visste du att vi utvecklar våra tjänster utifrån feedback från våra kunder? En av de största fördelarna med att använda ABAX är att våra lösningar utvecklas internt. Läs hur vi jobbar, något som utgör den stora skillnaden jämfört med våra konkurrenter.

Förändringar blir till 

Bjørn Andre Hagen är produktchef och säger att fördelen med att utveckla produkter och tjänster själva är att vi kan förändra och anpassa produkten efter kundernas behov.  

– Efter en viss utvecklingstid, kommer kunder se att de faktiskt blir hörda. Vi får in önskemål och utvecklar dem om fler efterfrågar samma sak, så att fler kunder kan dra nytta av uppgraderingen. 

Förslag på förändringar kan komma på kundens initiativ, när de själva kontaktar vår kundservice, men vi har ett internt team som arbetar med att kontakta befintliga kunder för att försäkra oss om att de är nöjda. Teamet heter Customer Success och leds av Esther Alvarez-Andersen.  

Hur hanterar ni ett förändringsönskemål som kommer till er? 

– Vi pratar med kunder varje dag och har därför nära kontakt med slutanvändaren och ser kundens behov. Vi vidarebefordrar eventuella förbättringsbehov till produktavdelningen. 

Kundundersökningar 

Dessutom frågar vi aktivt våra kunder hur nöjda de är, för att se var det kan finnas utrymme för förbättringar. Ane Kristin Garbrandt jobbar med våra kundundersökningar och ser till att ABAX alltid vet hur nöjda kunder är med våra tjänster, vilket är otroligt viktigt. Vi genomförde nyligen en undersökning om vår admin-app.  

– Det är viktigt att kunden gillar och använder vad vi utvecklar och vi försöker hela tiden att hålla oss uppdaterade om kundens användningsmönster och önskemål, berättar Garbrandt.

App interface

Våra kunder bidrar aktivt till att förbättra våra tjänster 

Förutom traditionella kundundersökningar, där vi mäter tillfredsställelsen med våra produkter, bidrar våra kunder aktivt till utvecklingen av våra tjänster via ABAX kundpanel.  
 
Kunderna ger feedback på idéer och prototyper och de får delta i användartester och observationsintervjuer. På så sätt får vi en inblick i hur våra tjänster faktiskt fungerar för kunden, vilka behov de täcker och vad vi kan förbättra vad gäller användarvänlighet, funktionalitet och design. Alla kunder är välkomna att deltaga i vår kundpanel: kontakta panel@abax.no om du önskar att vara med.  

– Vårt fokus är att skapa värde för våra kunder och skapa verktyg som kunden har stor användning av i sitt dagliga arbete. Vi jobbar hela tiden för att få kunskap om kunders önskemål, behov och användningsmönster, berättar Garbrandt.

Intern feedback  

Vi är drygt 300 personer som jobbar på ABAX runt om i Europa och det kommer ofta bra feedback från andra än våra utvecklare och ingenjörer. Därför har vi skapat en egen kanal där man kan komma med förslag på kommande uppdateringar. 

 

– Våra medarbetare använder själva tjänsterna och det är naturligt att det dyker upp idéer och möjliga förändringar internt, säger produktchef Bjørn Andre Hagen. 

Se de senaste förändringarna.

Kontakta mig

En av våra medarbetare kommer att kontakta dig på det nummer du anger.

Ring mig