Portrait photos of Petter Quinsgaard and Bjørn Erik Helgeland

Vår nya Mission

Från 1 januari 2018 är ABAX nya mission "Solutions Provider for The Connected Workspace”.

ABAX Mission

 

ABAX tidigare mission; ”Problem solver for everyone using vehicles at work”, etablerades 2009, och har väglett företaget till dit vi är idag.

 

Teknologi förändrar hur världen fungerar. Det sker i allt snabbare takt och påverkar alla delar av vår arbetsdag. För ABAX innebär det att vi konstant måste vara i framkant för att erbjuda smarta lösningar som förenklar din arbetsdag, oavsett om du är i bilen, på kontoret eller ute på fältet. Under 2017 lanserade vi ABAX Worker, vilket innebär att våra tjänster blir mer och mer relevanta för företag utan, eller med mindre behov av fordon. I framtiden kommer den trenden bara bli tydligare.

 

Därför har vi utvecklat vår mission till:

 

Solutions Provider for The Connected Workspace.

 

Vi påbörjade arbetet med den nya missionen under Kick-off 2016. Alla medarbetare blev involverade i den kreativa processen till att formulera företagets nya ”Mission Statement”. Flera bra förslag kom in, men få som verkligen träffade rätt. En av utmaningarna var att den dåvarande missionen var väldigt bra och verkligen betydde något för företaget och oss som arbetar här.

 

En riktigt bra mission uppfyller några grundläggande krav:

 

  • Den definierar företagets marknad
  • Den identifierar vad företaget gör för sina kunder
  • Den utgör en riktlinje för företagets utveckling
  • De anställda kan relatera till den i sitt dagliga arbete
  • Ägarna kan känna sig säkra på att verksamheten tjänar sitt syfte

 

Marknaden

 

ABAX marknad kan definieras på många sätt. Geografiskt, genom kundsegment, genom kundernas branscher, av vår bransch och av teknologin och lösningarna vi erbjuder.

 

Kunder

 

Missionen som vi har haft sedan 2009 befäster att vi löser problem för våra kunder. Med vår nya mission ska vi fortsätta hjälpa våra kunder genom att leverera produkter och tjänster med hög kvalitet, som gör våra kunder mer lönsamma – varje dag. Vi ska leverera med entusiasm för att säkerställa att våra kunder också är entusiastiska. Och vi kommer fortsätta sträva efter att vara i framkant av den tekniska utvecklingen, så att våra kunder har de bästa och senaste lösningarna i sitt dagliga arbete.

 

Riktlinjer

 

Ett av de mest utmanande besluten är att avgöra vad vi inte ska göra. Vår mission ska hjälpa oss att ta dessa beslut.

 

Anställda

 

Det är viktigt att medarbetarna kan relatera till missionen i det dagliga arbete. Den måste skapa mening i vad vi gör – varje dag.

 

Ägare

 

Som investerare i företag är man väldigt medveten om valet av bransch. Vill man investera i  fastighetsbranschen, agrikultur eller teknologi? ABAX är ett företag som arbetar inom teknologiområdet IoT (Internet of Things). Därför måste missionen också kommunicera det.

 

- Petter Quinsgaard, CEO ABAX GROUP och Bjørn Erik Helgeland, COO ABAX GROUP