Vad gör man om man misstänker brott kopplat till företagsbilen?

Fredag kväll blev jag uppringd av en person som ville vara anonym. Han ville veta om arbetsgivaren fick kolla bilens rörelser efter arbetstid utan att tala om det för bilföraren. Enligt honom misstänkte arbetsgivaren att han bedrev svartarbete, och hade därför anlitat en advokat.

Som leverantör är vi inte part i saken och skall inte uttala oss i frågor som rör tvist mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Hur informationen i en elektronisk körjournal får användas regleras i Personuppgiftslagens 9-10§§.

I övrigt kan jag hänvisa till Datainspektionens skrivelse, "Positioneringsteknik i arbetslivet":

"Det är normalt otillåtet att med stöd av en intresseavvägning enligt personuppgiftslagen använda positioneringssystem för följande ändamål:

  • Rutinmässig kontroll av arbetad tid. Detta är endast tillåtet undantagsvis vid konkret misstanke om allvarligt missbruk av arbetsgivarens förtroende, till exempel missbruk av tidredovisningen."