Abax-Norway-MRakke-91-Edit.jpg

Tvist om GPS i firmabil

Det är inte tillåtet att övervaka medarbetarna med en körjournal eller GPS. Läs mer här.

Byggnads har anmält en av våra kunder till Datainspektionen, då deras anställda menar att företaget vill övervaka de anställda. Vi brukar tala om vikten av att informera anställda om införande av körjournal, men inser att våra rutiner kan bättras, vilket vi nu har gjort.

Vikten av information är betydande i sammanhang som detta. Alla som använder elektronisk körjournal säkerställer korrekt information  till Skatteverket. Verktyget är oslagbart även när det gäller logistik och höjd kundservice.

Datainspektionen och Personuppgiftslagen är klara när det gäller hur företag får använda informationen i en elektronisk körjournal. Övervakning i form av kontroll på arbetad tid är inte tillåtet.