Tre ISO-certifikat till ABAX på rekordtid

Sedan december 2011 har ABAX arbetat intensivt för att förbättra det interna systemet och arbetsprocessen. NEMKO har nu avslutat en granskning mot standarderna: ISO 9001 för kvalitetsledning, ISO 14001 för miljöledning och ISO 27001 för hantering av informationssäkerhet. ABAX miljöcertifierats på rekordtid.

- Vi är mycket glada över att vara certifierade enligt ISO-standarderna. Målet med denna process har satts i system och rutinerna för att öka vår servicenivå och garantera säkerheten och kvaliteten på utbudet är på plats. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar att ytterligare stärka våra system, och ser fram emot regelbundna revisioner mot standarderna i framtiden, säger Petter Quinsgaard, FAG- och kvalitetschef på ABAX.

Hög datasäkerhet är viktigt för att möta kundernas krav idag. Detta tar ABAX på största allvar. Sedan december 2011 har ABAX strävat mot att upprätta interna system och rutiner för att uppfylla kraven i ISO-standarderna för kvalitetsledning, miljöledning och hantering av informationssäkerhet.

Enligt konsultföretaget Steria har inget företag tidigare genomgått en sådan process lika snabbt.

- Detta har varit det mest spännande, akademiskt utmanande och inte minst tidskrävande projekt som jag har lett. Som ett resultat av gott samarbete med ABAX har företaget lyckats bli ISO-certifierade inom tre standarder på mindre än sex månader. Detta är ett norsk rekord, säger Vidar Skjeggestad, projektledare på Steria.

Revisionen genomfördes av Nemko Certification Company den 5 och 6 Juni i år. ABAX klarade testet, utan avvikelser.

- Processen har krävt mycket arbete, men har också en hel del att lära sig att hela företaget. Vi har etablerat system och genomfört åtgärder för att förbättra säkerheten för våra kunder och deras uppgifter ytterligare. Vi har också etablerat system som kommer att minska vår påverkan på miljön i framtiden, säger Petter Quinsgaard.