Traengselskatt-ABAX.jpg

Trängselskatt 2018 - ABAX har lösningen

Från och med första januari 2018 gäller nya förmånsregler för trängselskatten och infrastrukturavgifter. I fortsättningen behöver du dokumentera dina passager för att skapa underlag för betalning av förmånsvärde av trängselskatt under privata resor.

Nya förmånsregler gällande trängselskatt

Från och med första januari 2018 är inte trängselskatten och infrastrukturavgiften inkluderas i bilförmånen. Trängselskatt som uppkommer under privata resor med en förmånsbil eller en företagsbil ska betalas eller förmånsbeskattas av föraren. Det innebär att alla trängselskattpassager och kostnader ska dokumenteras i exempelvis en körjournal.

Med vår elektroniska körjournal ABAX Triplog får du en enkel lösning för att hantera de nya förmånsreglerna gällande trängselskatt och infrastrukturavgifter. Med ABAX Triplog registrerar du dina passager och kategoriserar dessa under privat- eller företagsresa. Du får en enkel översikt och möjlighet att skapa rapporter till företagets administration.

Så här går det till:

  1. Med ABAX Triplog registrerar du trängselskattpassagerna.
  2. I appen eller användargränssnittet lägger du till summan, eller trycker på knappen ”Föreslå trängselskatt”.
  3. Passager och kostnader lagras och kan visas i rapportform, enkelt för ekonomiavdelningen.

Har du redan ABAX Triplog? Då kommer du tillsvidare kunna utnyttja tjänsten helt gratis. Du kommer från och med första januari få tillgång till funktionen i mobilen genom att uppdatera ABAX Triplog-appen. Annars hittar du funktionen genom att logga in på ditt användargränssnitt på ABAX hemsida.

Hur det fungerar i praktiken

Alla passager som görs där trängselskatt ska erläggas ska i enlighet med det nya regelverket dokumenteras utifrån huruvida de sker i samband med en tjänsteresa eller privat resa.

Två sätt att ta upp kostnader

Om passagerna under ett dygn kommer upp i maxtaxa under tjänstekörning kommer ingen förmån att uppstå för de privata resorna under samma dygn. I övriga fall så finns det möjlighet att förmånen tas upp med faktisk kostnad eller i enlighet med proportionering av skattebeslutet. Detta kan göras på daglig basis (singelavisering) eller månadsvis (samlingsavisering). Denna modell är i många fall att föredra eftersom den leder till en enklare administration. Dessa två exempel från skatteverket avspeglar hur proportioneringsmodellen kan användas.

Exempel 1 – Singelavisering

Trängselskatt har för en dag påförts för fem passager med totalt 100 kronor. Två av passagerna kan med körjournalen och den anställdes noteringar som underlag visas vara tjänstekörningar och resterande tre är därmed privata. Förmånsvärdet för dagen kan då beräknas till 3/5 x 100 = 60 kronor.

Exempel 2 – Samlingsavisering

Trängselskatt har för en månad påförts för 80 passager med totalt 1 200 kronor. Den anställde har gjort privata resor under 15 dagar som medfört 30 passager och resterande passager avser tjänsteresor. Förmånsvärdet för månaden kan beräknas till 30/80 x 1 200 = 450 kronor.

Gäller även vid ringa omfattning

Reglerna för förmån av trängselskatt kommer även att gälla om du har en bil som du ej betalar förmånsvärde för, dvs. att du endast använder bilen privat i ringa omfattning. 

ABAX elektroniska körjournal ABAX Triplog med eller utan hårdvara

Funktionen för trängselskatt finns både i ABAX Triplog med hårdvara och ABAX Triplog app. 

Här köper du ABAX Triplog.

Gratis prova-på-version

Just nu kan du prova på vår körjournals-app helt gratis! Du får 15 resor gratis innan du får förfrågan att påbörja ett abonnemang. Då har du gott om tid att lära dig appen och förstå alla fördelar med att ha alla resor samlade i mobiltelefonen.

Här kan du ladda ner appen till iPhone (gratis prova-på-version)

Här kan du ladda ner appen till Android (gratis prova-på-version)

Har du frågor och vill att vi kontaktar dig via telefon kan du skriva in numret nedan.