Fordonskontrollsystem-stora-bilparker.jpg

Stora bilparker har mycket att vinna med ett fordonskontrollsystem

Organisationer med stora bilparker har mycket att vinna på att installera modern teknik som kopplar upp bilarna till ett fordonskontrollsystem - som ABAX Triplog. Ett fordonskontrollsystem med GPS- och GSM-uppkoppling samlar i realtid data över bilarna och deras användning. Det ger stora möjligheter att effektivisera användningen, öka kontrollen och förenkla hanteringen av organisationens alla fordon.

Man kan dela in fördelarna med ett digitalt fordonskontrollsystem i tre kategorier:

  • Effektivare användning
  • Enklare och bättre administration
  • Kontroll

Effektivare användning med ABAX Triplog

Färre bilar gör fler bilars jobb

Genom att få tillgång till data över bilarnas användning och parkerad tid kan man enkelt göra effektiviseringar som gör att färre bilar används mer och mer effektivt. Det innebär ofta att man kan göra stora besparingar genom att reducera antal bilar i organisationen.

Snabbare rutter och kortare sträckor

Har organisationen specifika sträckor som körs återkommande? I så fall finns det stora möjligheter att analysera de körda sträckorna. Finns det snabbare rutter? Kan resorna läggas om för att få fler ärenden på samma rutt?

Anpassa fordon till behovet

Vet man vilka resor organisationen gör kan man anpassa fordon efter behov. Många resor görs bara i stadstrafik och kan därför göras med mindre bilar med lägre bränsleförbrukning och billigare drift. Medan resor som sker i tuffare miljöer eller på motorväg kan göras av bilar som tål det och fungerar optimalt för det syftet. Vissa resor kanske kan göras med cykel eller el-cykel istället för bil? Med tillgång till data är det enkelt att anpassa fordonen till de faktiska behoven.

Läs mer om hur Nässjö kommun har gjort stora besparingar med ABAX Triplog

Snabbare kundservice

Genom att ha koll på bilarnas position är det enkelt att skicka den närmaste bilen på inkomna uppdrag. På det viset får kunden snabbare hjälp och bilarna används mer effektivt.

Enklare och bättre fordonsadministration

Administration direkt från kontoret

Genom fordonskontrollsystem som ABAX Triplog har administratören tillgång till bilarnas position och mätarställning. Då är det enkelt att boka in service och underhåll efter bilarnas serviceintervaller som meddelas i systemet. Tidigare gjordes kontrollerna manuellt genom att söka upp varje bil vilket både är extremt tidskrävande och krångligt.

-          Den största vinsten med systemet blir i stället minskad administrativ arbetsbörda, i och med att tjänstemännen kan få larm när varje bil behöver service, säger Lennart Kjell, fordonsansvarig på Jönköpings kommun i Jönköpingsposten.

Administrera bilarnas användning till leasingavtalet

Många organisationer och företag leasar sina bilar. Leasingavtalet skrivs med ett fast antal mil man uppskattar att bilen kommer köras. Används bilen mer än den uppskattade körsträckan tillkommer extra avgifter när bilen återlämnas. Används bilen mindre betalar organisationen för mil som aldrig körts.

Genom full kontroll på bilarnas användning kan administratören växla bilar mellan olika avdelningar för att anpassa bilarnas användande och på det viset förhålla sig till bilarnas avtalade körsträcka. På det viset sparar organisationen mycket pengar och undviker oförutsedda avgifter.

-          Nu vet vi hur långt en bil kommer rulla genom att kolla på den tidigare användningen. Och ser jag att vissa bilar används väldigt mycket kan vi byta ut dessa mot bilar som används mindre. På det viset får vi ett jämnare slitage och vi håller oss alltid till leasingavtalet, säger Lars Stridh, fordonsansvarig på Nässjö kommun.

Kontroll

Säkerställ en korrekt körjournal till Skatteverket

Företagsbilar behöver en komplett och korrekt körjournal till Skatteverket. Har man inte det riskerar både företaget och den anställde en stor skattesmäll. ABAX Triplog dokumenterar alla resor och ger, via en app eller inloggning på webben, tillgång till enkel administration av alla resor. Företaget eller organisationen kan enkelt ta fram de körjournaler som Skatteverket efterfrågar. Och de anställda sparar mycket tid på att slippa dokumentera resorna med papper och penna – vilket är både tidsödande och komplicerat.

Kontroll över att bilarna inte används privat

Företagsbilar får bara användas privat i ringa omfattning av företaget eller organisationen. Med ABAX Triplog är det enkelt att se om bilarna används privat i större utsträckning än tillåtet. Företaget eller organisationen får därmed kontroll på att bilarna inte missbrukas. Vilket både sparar drivmedel och slitage på bilarna. Företaget eller organisationen och den anställde kan därmed också vara trygga med att inte riskera en stor skattesmäll.

Kontroll att bilarna används

I organisationer med flera bilar är det svårt att veta om alla bilar används i den utsträckning som är tänkt. Behovet kan vara överskattat eller att behovet helt enkelt har minskat. ABAX Triplog ger data på hur mycket bilarna används vilket innebär att bilar med låg användning kan avyttras och sparas in. Med ett fordonskontrollsystem som ABAX Triplog är det inte ovanligt att bilar upptäcks som inte brukas i tillräckligt stor omfattning för att vara försvarbart att betala för dessa bilar. Att kunna reducera bilparken är den åtgärd som ber de absolut största besparingar.

Hör hur Strömstads kommun har sparat in sex bilar tack vare ABAX fordonskontrollsystem

Vill du veta mer om hur ABAX kan hjälpa dig förenkla hanteringen av en större bilpark? Skriv in dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.