underhåll av maskiner

Spara stora belopp med översikt över kommande underhåll och service

Vet du när alla dina maskiner ska på service eller behöver underhåll? Genom att använda ABAX utrustningskontroll och spåra utrustning med GPS, får du en fullständig översikt över plats, driftstimmar och serviceintervaller på små och stora maskiner i verksamheten.

Idag finns det ett antal scenarier som gör service och underhåll till en betydande kostnad och större än nödvändigt. Med hjälp av telematiktjänster som elektronisk körjournal (ABAX5) och ABAX Equipment Control blir du informerad om allt nödvändigt underhåll för dina maskiner, baserat på användning eller valda tidsintervaller.

Följande scenarier kan bli kostsamma

Det är inte ovanligt att maskiner och verktyg servas för tidigt eller för sent i förhållande till faktiska behov. Utan en digital översikt är det vanligt att följande ger oproportionerligt höga kostnader:

  1. Byte och underhåll av delar på enheter som inte behöver det.
  2. Tidskrävande underhåll på grund av stor spridning mellan utrustning och maskiner som behöver övervakning.
  3. Det kan vara dyrt när underhåll och service glömts av och utrustningen slutar fungera eller garantin löper ut.

Regelbunden kontroll

Med ABAX Equipment Control, som enkelt installeras, får du en påminnelse vid regelbunden kontroll. Det här är en tjänst där du definierar frekvensen för intervaller mellan check eller service, ofta baserat på tidpunkten för det senaste servicetillfället. Vi håller sedan en översikt över kommande underhåll för dig med skickar en påminnelse en månad i förväg. Det här meddelandet visas i ditt gränssnitt, via e-post eller SMS – du bestämmer.

Användningsbaserad avisering

Genom att ansluta din enhet till maskinen eller fordonen via en strömkälla får du en fullständig översikt över antalet driftstimmar på de anslutna maskinerna. Du bestämmer intervallerna själv, och så länge vår enhet är ansluten med den gula kabeln, registrerar din ABAX5 all användning med högre spänning än 8 volt i 30 sekunder.

Bra planering – snabbt och enkelt

Vägen till verkstaden kan vara lång. Oavsett om det är ditt företag som skickar ut servicepersonen eller du som hyr maskiner och måste vänta på att servicepersonalen fixar utrustningen kan du det vara tålamodsprövande. Planering kan spara dig mycket frustration, tid och pengar.

Din ABAX Equipment Control visar den exakta platsen genom bra GPS-signaler och hjälper dig att effektivisera användningen av grävmaskinerna för till exempel stora byggprojekt. Med en god översikt över när de olika maskinerna behöver underhåll eller service, kommer dessa att utföras mycket mer lönsamt och effektivt med möjlighet för att styra och planera användningen av maskinerna på bästa sätt. Med hjälp av digital körjournal från ABAX kan du snabbt och enkelt se vilken servicebilen som är närmast ett specifikt projekt eller en kund, vilket skapar effektivitet för ditt företag och bättre kundservice till kunden

Underhåll av maskiner är arbetsgivarens ansvar

Många företag följer i dag upp service och underhåll manuellt. Risken är därför också hög att förseningar kan uppstå. Sådana mänskliga misstag kan bli dyra när garantin inte längre gäller eller serviceuppföljningar glömts bort. Inte bara kan maskiner som inte fungerar eller går sönder gå ut över effektiviteten, de utgör också en säkerhetsrisk för dina anställda.

Läs mer hos Arbetsmiljöverket.

Rätt belopp på fakturorna

Oavsett om du hyr ut eller hyr maskiner och utrustning, är det enklare att fakturera rätt belopp med hjälp av rätt telematiklösning. Genom att få dokumenterat antalet driftstimmar för hyrd utrustning, på en specifik adress, får du enkelt nödvändig dokumentation för att fakturera för faktisk användning. Rapporten "Driftslogg" ger en bra översikt för båda parter. Och när en reparation behövs är det lätt för båda parter att se var maskinen befinner sig - med en exakt adress baserad på Google Maps.

Usage log 1
usage log 2

Hur mycket pengar pratar vi om?

Ingenting är mer irriterande än att upptäcka fel på nödvändiga maskiner när du är redo för ett nytt uppdrag. Att förlora utrustning och maskiner kan vara dyrt. Visste du att undersökningskostnader som är förknippade med förlorad utrustning kan stå för så mycket som 14% av anställdas arbetstid? (Ogershok 1999) Det tar inte bara tid att hitta de förlorade maskinerna, du tappar också inkomster från att kunna hyra ut dem igen eller om de användes i ett projekt. 

En rimlig garanti för dig och dina kunder

Service och underhåll är viktiga faktorer när det gäller garanti på maskiner och fordon. Med utrustningskontroll installerad får du överblick över behov, plats, service och underhåll och du saknar inte en nödvändig tjänst oavsett om det är tid eller användning som är behovet. Kontakta oss om du vill komma igång för en bättre översikt.