ABAX-MRakke-074.jpg

Smart teknologi ger stora miljömässiga besparingar

En sammanställning visar att ABAX elektroniska körjournal ger stora besparingar – både ekonomiska och miljömässiga.

ABAX elektroniska körjournal ABAX Triplog är Nordens ledande elektroniska körjournal. Den smarta tekniken hjälper kunder att dokumentera resor enligt Skatteverkets riktlinjer och effektivisera företagens fordonsanvändande.

- Våra körjournaler innebär ofta stora besparingar för våra kunder. I genomsnitt sparar våra kunder 20 % i drivmedelskostnader relaterade till effektivare fordonsanvändning och minskat körande, säger Mathias Eliasson, Country Sales Director, ABAX Sweden AB.

En sammanställning över 2017 visar att den digitala körjournalen sammanlagt har loggat 2 470 235 200 km. Det skulle kunna jämföras med 3 213 resor till månen och tillbaka. Beräknar man hur många kilometer som våra kunder har sparat under 2017 tack vare ABAX Triplog blir det 61 755 880 km.

- Det är inte bara stora ekonomiska besparingar som våra kunder får efter de använder vår körjournal i sina bilar - detta är också en stor besparing för miljön, fortsätter Mathias.

ABAX värnar om miljön

På ABAX värnar vi om miljön och jobbar aktivt för att verksamheten ska påverka miljön i positiv riktning. Vi arbetar i enlighet med ISO-standard 14001-miljösäkerhet.

Det gör vi genom att:

  • Ha kunskap om miljöpåverkan av vår verksamhet - allt från produktutveckling, distribution, användning och slutligen återvinning.
  • Värdera miljöfrågor vid utveckling av nya produkter och tjänster.
  • Betona miljöfrågor inom logistik och val av samarbetspartners.
  • Göra våra kunder medvetna på sina utsläpp av växthusgaser.
  • Uppfylla alla relevanta lagstadgade krav.
  • Övervaka våra miljöprestationer och ständigt sätta upp nya mål att sträva mot.