Slarv med tjänstebilar i Sveriges kommuner

I början av året stormade det kring Göteborgs stad efter kritik från stadsrevisionen för hur man hanterade kommunens fordon. Men kommunen är långt ifrån ensam om att ha dålig kontroll på sin fordonsflotta och sina riktlinjer för tjänstebilar.

– När vi ringer kommunala och statliga aktörer möts vi av ansvariga som inte känner till regler för privat körning, inte har tagit fram riktlinjer och inte känner till följderna om Skatteverket gör en kontroll. Det ser precis likadant ut som hos privata arbetsgivare, berättar Mathias Eliasson, VD på ABAX.

Enligt Göteborgs stadsrevision riskerade staden stora ekonomiska och förtroendemässiga skador på grund av slarvet i nämnder, förvaltningar och bolag. Det handlade dels om användningen av tjänstefordonen, dels om inköp av drivmedel.

– Det är svårt att säga hur omfattande fusket med privat körning bland Sveriges kommunanställda är. Kunskapen om vad som gäller kring körjournal och skatteregler för företagsbil och tjänstebil är låg både hos ansvariga och hos dem som använder bilarna, berättar Mathias Eliasson.

Detta bekräftas också i en undersökning som Norstat gjort på ABAX uppdrag bland 1200 svenskar som använder bil i tjänsten. Fyra av tio använder bilen privat utan att skatta för bilförmån, åtta av tio har ingen aning om att de måste kunna bevisa att inte kört privat vid kontroll eller att de riskerar hundratusentals kronor i skattesmäll.

Att man granskar hur fordon används i kommunala förvaltningar och bolag är relevant, men än så länge ovanligt. Till skillnad från i Norge är kontroller inte alls lika prioriterade hos svenska statsrevisionen, stadsrevisorer, revisionsbyråer och Skatteverk.

Enligt lag krävs korrekt ifylld körjournal, som kan föras manuellt på papper eller elektroniskt via GPS. Sättet att få bukt med fusk och slarv är därför tydligare krav på att offentliga verksamheter har riktlinjer och vet vilka regler som gäller för bilförmån och användning av tjänstebilar, tycker Mathias Eliasson:

– Kontroller borde prioriteras högre, då korrekt redovisning skulle ge miljarder i skatteintäkter och dessutom miljövinster i minskad drivmedelsförbrukning. Allt fler privata arbetsgivare köper in system för elektronisk körjournal eftersom det också i snitt minskar drivmedelsförbrukningen med omkring 20 procent, en besparing som även borde vara intressant för offentliga aktörer, avslutar Mathias Eliasson.