ABAX-Triplog-elektronisk-koerjournal.jpg

Skatteverket utgår från att bilen används privat tills motsatsen är bevisad

ABAX skattespecialister beskriver Skatteverkets "omvända bevisbörda" för bilar som används i tjänsten.

Historien är ett typexempel. Någon lånar firmabilen och skriver inte körjournal

Personen i artikeln kom lindrigt undan, - "bara" 36 700 kronor i kvarskatt. Det finns dem som hamnar på närmare 100 000 kronor. Det är en tolkning och bedömning som skatterevisorn gör från fall till fall utifrån olika faktorer.

"Skattelagen" som det refereras till i artikeln utgår jag ifrån är Inkomstskattelagen, som bland annat reglerar förmåner: 61 kap. Värdering av inkomster i annat än pengar, (§§ 5-11).

§11: Om den skattskyldige haft bilförmån bara i ringa omfattning ska förmånen värderas till noll. Lag (2007:1419). Med "ringa omfattning", menas 10 tillfällen och 100 mil. 

Omvänd bevisbörda av bilresor

Det kan mycket väl vara så att kvinnan bara hade använt bilen 5 gånger med en total körsträcka av 68,7 mil. Då ska hon inte betala skatt. Men - hon kan inte bevisa det, ord står mot ord. Eftersom hon haft dispositionsrätten till firmabilen så gäller omvänt bevisbörda, och Skatteverket utgår ifrån att hon använt bilen privat så länge som hon har möjlighet till det och inte kan bevisa motsatsen.

Valet borde vara enkelt nästa gång hon lånar bilen. Den elektroniska körjournalen ABAX Triplog gör det möjligt att använda pengarna på en vecka eller två i semesterparadiset i stället för att sätta in dem på Skatteverkets kontonummer. Snart är det jul!