ABAX-Triplog-elektronisk-koerjournal.jpg

Skattesmäll? Inte så konstigt att Skatteverket ökar stickprovskontrollerna

Du kommer inte ångra dig att du köpte en körjournal när Skatteverket kommer för stickprovskontroll.

Enligt sajten Privata Affärer finns det ca 600 000 företagsbilar som rullar i Sverige.  Bilarna finns ofta inom bygg- och serviceyrken.

Ibland är det så att fler delar dispositionsrätt till samma bil, men för enkelhetens skull kan vi leka med tanken att dessa 600 000 bilar disponeras av lika många personer. Mer än en halv miljon människor betalar därmed inte skatt för att få tillgång till företagets bil. Det ska de inte göra heller så länge som det finns en skriven körjournal som kan visa hur de använt bilen.

Där börjar dock problemen. Vad gäller? Om du och 3 av dina kollegor ringer Skatteverket och ställer samma fråga, men får 4 olika svar.

Det enda som är säkert är att företagsbilen du disponerar inte får användas mer en 10 tillfällen och 100 mil privat körning – per år.

Fel använd företagsbil utgör en upptaxering på 70 – 150 000 kronor per person och år. Multiplicera 70 000 med 600 000 och resultatet blir ofattbara 42 miljarder kronor i potentiella skatteinkomster för svenska staten. Nu är det här en lek med siffror, helt klart, - det är bara det att det är reella siffror. Se exempel från VVS-branschen.

Skatteverket ökar stickprovskontroller av servicebilar

Inte konstigt att Skatteverket ökar stickprovskontroller ute i landet. Att kolla företagets bilar är så enkelt, och det är relativt lätt att hitta hål och fel. Många är de som får stå till svars för bränslekvitton och körningar på kvällar och helger.

På ABAX har vi ofta ställt olika relevanta frågor till Skatteverket och bland annat fått till svar att det är bäst att den lokala skattemyndigheten gör en helhetsbedömning utifrån hur företaget jobbar.

Normalt är en resa mellan bostaden och arbetsplatsen privatresa, men åker du direkt ut på uppdrag blir det en tjänsteresa i stället. Du får hämta material på företagets lager, - ibland. Vad är ibland?  95 % av företagarna jag pratar med dagligen, hämtar material i anknytning till firman någon gång under dagen. Ibland? Rutin? Trend? En tolkning säger en gång per vecka, men den är avsedd för servicetekniker som inte är beroende av att hämta material.

-Va fasiken, säger du, - körningarna sker ju på arbetstid? Håller helt med. Det finns dessutom en räddning i Inkomstskattelagen 12 kap. 8 §, som handlar om var du har ditt tjänsteställe. Det i sin tur påverkar hur ofta du får hämta material i företagets verkstad eller lager: 
 "Om arbetet pågår en begränsad tid på varje plats enligt vad som gäller för vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande branscher, anses bostaden som tjänsteställe."  I annat fall anses tjänstestället som där du hämtar och lämnar ditt material.

Det är därför som det är så viktigt att dokumentera att du använder bilen till just det den är avsedd för, nämligen arbete. Gör du det, så blir det plötsligt väldigt enkelt. Definiera dina arbetstider och dina rutiner noga. Skriv ner dem i en bok. Eller välj den elektroniska körjournalen ABAX Triplog som 187 500 andra har gjort. Då behöver du inte skriva – systemet gör det åt dig. Lätt sätt att undvika en skattesmäll.