Abax-Norway-MRakke-91-Edit.jpg

Skattesmäll - ingen skillnad på Norge och Sverige

Risken för upptaxering och förmånsbeskattning på servicebilar är lika stor i Norge som i Sverige.

Inte heller i Norge finns det lag på att skriva körjournal, och det starkaste beviset för hur man använt en servicebil är även där en skriven körjournal. De norska skattemyndigheterna är också effektiva när det gäller att göra stickprovskontroller. Skillnaden mot Sverige är att det är ännu dyrare där än här. 

Petter Quinsgaard är kvalitetschef för hela ABAX koncernen och beskriver problematiken i sin blogg. Som jag har varit inne på tidigare, så finns det inga klara regler, utan tolkningar av lagtexten som skatterevisorerna har att förhålla sig till. Det är därför som många upplever att de får olika svar på samma fråga, beroende på hur frågan ställs och vem hos Skatteverket som svarar.

Om vi för skoj skull drar paralleller till Petters punkter:

Överseende från arbetsgivarens sida att bilen används privat. - Ja, vi träffar många företagare som tycker att det är OK att låta anställda köra privat,  och som inte är medvetna om 10 ggr - 100 mil regeln. För några år sedan rådde det arbetsbrist inom fler branscher, och det var vanligt att locka med bil. Det har lett till att många felaktigt ser servicebilen som en del av lönen. Krångliga regler. - Reglerna är krångliga och svåra att förstå. Det är inte lätt att hitta just de svar man söker. Omvänd bevisbörda. - Samma i Sverige. Om Skatteverket har grund för misstanke om att angiven körjournal inte stämmer, så är det den som fört körjournalen och dennes arbetsgivare som har skyldighet att bevisa motsatsen.  

Körjournal som bevisning vid skatterevision

Att det, som hos en del företag, finns ett skrivet avtal eller överenskommelse om att bilen inte får användas privat är inte tillräckligt för att företaget får "ha ryggen fri" vid en revision. I Sverige gäller en samlad bedömning av fler saker, som vilken typ av bil som den anställde har privat, om bilen parkeras vid företaget under semester och sjukdom, och om det finns en elektronisk körjournal i bilen eller om det förs en skriftlig manuell körjournal.

Att göra rätt för sig är, med andra ord, inte lätt. Ett är säkert: Om Skatteverket känner att det finns anledning att tro att reglerna inte har följts gällande privat bruk av servicebil så gäller en bedömning av "vad som sannolikt är fallet".   Det är därför som de rekommenderar en tydlig och noggrant skriven körjournal som dokumentation och bevis. Så - för att undvika skattesmällen:

- Andvänd inte bilen privat mer än de tillåtna 10 tillfällen och 100 milen.

- Se till att du har en noggrant förd körjournal.