bloggbild

Skatten viktigare än samhällsnyttan!

Ska man behöva ha husarrest vid jourtjänst för att kunna klara av sina inställelsetider? Är skatten viktigare än samhällsnyttan?

I veckan var jag ute hos en kund som arbetar med eldistribution. Teknikerna på detta företag har givetvis jourtjänstgöring för att klara av eventuella driftstörningar som kan uppstå. Vid ett fel i en kraftstation ska teknikerna kunna vara på plats inom 20 minuter, för att kunna påbörja det åtgärder som krävs för att kunna säkerställa strömförsörjningen för de företag och hushåll som berörs av den kraftstationen. Att ta hem ledningsbilarna under deras jourveckor fungerar relativt bra eftersom dom kan planera sitt arbete så att de bara behöver åka till och från företaget maximalt 4 gånger under sin jourtjänstgöring. Detta är det maximala antal tillfällen som skatteverket tillåter att man tar hem sin jourbil per månad, vid sjuveckorsjour kan man emellertid åka med sin jourbil till och från sitt tjänsteställe 5 dagar.

Användning av jourbil

Problematiken för dessa tekniker är sålunda inte huruvida de kan ta hem sin bil eller inte. Problemen är istället hur reglerna gör att deras fritid blir starkt begränsad och i snudd på extremreglerad. Om någon av dessa tekniker exempelvis har ett barn som har en aktivitet som dom vill delta på gör regelverket detta hart når omöjligt. Oavsett om någon annan skjutsar barnet till deras aktivitet så får teknikerna inte ta jourbilen dit får att delta i aktiviteten eftersom den körning då betraktas som privat resa. Om man har en aktivitet som ligger 20 minuter från hemmet så hinner man ju i dessa fall omöjligt hem för att hämta ledningsbilen vid exempelvis ett strömavbrott. De personer som har den här typen av arbete sitter ju inte och åker i sina ledningsbilar för att det är kul utan dom gör ju detta för att kunna hjälpa övriga individer i samhället vid extraordinära händelser.

Många jourbilar blir förmånsbeskattade

Är det verkligen rimligt att dessa personer som utför ett arbete som är väldigt viktigt för oss alla, och som dessutom gör en otroligt stor samhällsnytta, inte skall kunna få köra med sina bilar under jourveckorna utan att få förmånsbeskattas för detta. Givetvis förstår jag att det skall finnas ett regelverk i samhället men det måste ju ändå finnas undantag som gör att man inte begränsar människors rörelsefrihet bara för de försöker utföra ett arbete som är till gagn för oss alla. Det finns ju även andra yrkesgrupper som har lika viktiga arbetsuppgifter som begränsas på samma sätt. Så snälla skatteverket, se över dessa regler och försök vara lite flexibla och se samhällsnyttan i vissa tjänsteutövningar.

Kör försiktigt där ute.